Vastauksia Leo Leppäsen retorisiin kysymyksiin

Blogistikollega Lexa kolumnoi perjantain (5.8.2011) Viikkouutisissa Inoparkin tilanteesta ja kysyi kahdeksan ”tyhmää” kysymystä, joihin ei edes odottanut vastausta. Mutta kun lomat alkaa olla lusittu, niin vastaan joutessani ja vähän jo lämmitellen syksyä varten. On sitäpaitsi mukavampi vastata, kun kysyjä ei sitä edes kesken kesäloman vängäten vaadi.

Seuraavassa kysymykset ja arvatenkin tyhmiä vastauksia:

1. Jättäytyikö Tapani Hellstén Innoparkin hallituksesta pois lähes kolme vuotta sitten pelkästään jääviysasioiden vuoksi? Jos kaupunginjohtaja on perillä liiketaloudesta ja yhtiön toiminnasta, hän ymmärsi, että edessä on iso kupru. Ulkoapäin saa helposti vaikutelman, että Hellstén pelastautui hallituksesta. Joka tapauksessa hänen olisi pitänyt jo viimeistään vuonna 2008 informoida virallisesti kaupunginhallitusta yhtiön hyvin ongelmallisesta tilasta.

Molemmat kaupunginjohtajat ovat yksi kerrallaan jättäytyneet pois kaikista strategisten yhtiöiden hallituksesta, koska luottamushenkilöt näin linjasivat tultaessa kohti kuluvaa valtuustokautta. En tiedä, miten edellistä kaupunginhallitusta informoitiin, mutta nykyiselle yhtiön ongelmallinen tilanne (esim. Innosteelin ja Innotawastin osalta) tuotiin esiin heti kauden alettua. Ongelmalliset tilanteet (kuten Innosteel Factory Oy:n osakepääoman menetys) kuvattiin myös esityslistoissa/pöytäkirjoissa. Tosin nyttemmin on käynyt ilmi, että kohtuullisen paljon jäi toimitusjohtajan esittelyissä kertomatta, eivätkä kaupunginjohtajatkaan osanneet (tai halunneet, tätä arvioidaan myöhemmin) tarkentaa.

2. Miksi hallituksen puheenjohtajana yhtiön perustamisesta lähtien tähän kesään asti toiminut Jouni Haajanen ei ole myöntänyt tehneensä yhtään virhettä Innoparkissa? Hän oli seudullisen elinkeino- ja kehittämisyhtiön Kehken toimitusjohtaja vuoteen 2009 asti. Haajasen mielestä isoja tappioita aiheuttaneista, Lammin ja Moreenin alueille toteutetuista hankkeista vastaa yksin kaupunginvaltuusto, koska se on tehnyt niistä päätökset. Syksyllä näemme kaupunginhallituksen tilaamasta tarkastusraportista, onko hänen johdolla tehty muita pahoja virheitä, jopa laittomuuksia.

Haajanen ilmeisesti tulkitsee osakeyhtiölakia niin, että hänellä hallituksen pj:nä on ollut velvollisuus puolustaa johtamansa hallituksen tekemiä päätöksiä julkisuudessa. Virheitä on tehty ja Haajanen kantanut niistä myös vastuuta eroamalla tehtävästään. Haajasen lausunto Hämeen Sanomille, joka oli tarkoitettu koskemaan Innosteelin ja Innotawastin päätöksiä oli tyhmä ja töksähtävä. Hän ei luultavasti tarkistanut toimittajalta muotoilua tai sitten lausunto oli peräti supertyhmä. Näin se kuului lehdessä olleessa muodossaan:  ”Jos katsotaan virheitä, päätökset on tehnyt kaupunginvaltuusto. Emme ole yksin lähteneet rakentamaan.” Epäilen, että hän tarkoitti sanoa, ettei yhtiön hallitus ole itsenäisesti ja suinpäin lähtenyt näihin riskihankkeisiin, vaan niille oli myös selkeä poliittinen valtuutus.

3. Miten on mahdollista, että kaupunginhallitus muutti 16.3.2009 kaupunginvaltuuston elinkeinorahastosta 26.1.2009 myöntämän lähes 1 200 000 euron investointiavustuksen käyttöpääomaksi? Mitä varten valtuuston puheenjohtajat ovat kaupunginhallituksen kokouksissa? Vastaan itse: He seuraavat ja valvovat hallituksen toimintaa, siis valtuuston tahdon toteutumista toimeenpanossa. Miksi tilintarkastajakaan ei puuttunut toimivallan selvään ylitykseen?

On melkoinen yksinkertaistus sanoa, että 1,2 miljoonaa muutettiin käyttöpääomaksi. Kari Ilkkala on kuvannut prosessia värikkäästi, mutta asiasta kiinnostuneiden kannattaisi lukea kh:n 16.3.2009 pöytäkirja kokonaisuudessaan sekä Innoparkin antama selvitys 6.6.2011 pöytäkirjan liitteestä. Valtuuston päätös antaa liikkumavaraa, eikä siinä mainita suoraan leasing-sopimusten lunastamista, vaan puhutaan konekannan siirrosta. Tosin summa lasketaan lunastushinnan mukaan. Itse en osannut tulkita hallituksen 16.3. tekemää päätöstä valtuuston päätöksen vastaiseksi, eivätkä sitä osanneet tulkita sellaiseksi myöskään valtuuston pj-kollegat, tuolloiset kansanedustajat Kirsi Ojansuu ja Jari Koskinen. Jokainen voi kysyä itseltään, olisiko silloisilla tiedoilla osannut kukaan? Ainakaan kriittisimmätkaan valtuutetut tai ryhmät eivät sitä tehneet.

Asia on joka tapauksessa hyvä nyt selvittää perusteellisesti. Aion pyytää tilintarkastajalta (ja tarvittaessa ulkopuoliselta asiantuntijalta riippumattomattoman arvion) selvityksen päätöspykälien sisällöstä, ettei jää jossiteltavaa. Jos arvioinnissa osoittautuu, että hallituksen päätös on valtuuston päätöksen vastainen ja valtuutetut ovat sitä mieltä, että minun asia olisi pitänyt huomata, olen valmis eroamaan tehtävästäni. Eikä siihen tarvita mitään yksinkertaista enemmistöä – riittää sekin, jos itse olen sitä mieltä, että olisi pitänyt honata. Ei jäisi pestiä suuri ikävä.

4. Miten on mahdollista, että kaupungin yhtiö ryhtyi 2007 keinottelemaan korkojohdannaisilla, joiden riskejä siirrettiin jopa 2032 asti? Mitä järkeä oli painottaa investointilainojen lyhennykset loppupäähän? Uskottiinko ihmepelastukseen, vaikka Innopark olisi pitänyt ilmoittaa julkiseen rekisteriin pääomansa menettäneeksi yhtiöksi? Konkurssi kolkutteli jo neljä vuotta sitten eteisessä.

Tätähän tässä on ihmetelty. Yhtiön hallituksen jäsenet kertovat, että olivat oman ymmärryksensä mukaan tekemässä korkosuojausta. Se ei tietysti poista vastuuta siitä, että tulos oli jotain ihan muuta. Homman meneminen läpi on mahdollista siten, että seuranta ja valvonta laiminlyödään. Investointilainojen painotuksen muuttaminen oli yhtiön tilanteen helpottamista laman keskellä, mitä voi kutsua myös tekohengittämiseksi. Yhtiön antamat selvitykset ja näkymät olivat tosin kautta linjan huomattavasti aurinkoisempia kuin mitä todellisuus sitten oli, ja kuten aiemmin todettua, paljon jätettiin myös kertomatta.

5. Miksi koronvaihtosopimuksista 2007–2010 saadut yhteensä yli 2 400 000 euron tuotot ovat menneet käyttötalouteen? Sopimukset oli tehty korkosuojausta varten. Tämä olisi edellyttänyt tuottojen rahastointia, koska korkoriskit yltävät peräti 25 vuoden päähän. Kaduntallaajakin tiesi 2007, että korot eivät pysy kauan silloisella tasolla. Tuotot ovat parantaneet tilapäisesti yhtiön tulosta. Kaupunki todennäköisesti saa isoja laskuja myöhemmin.

Nii-in. Tässäpä juuri se toinen ydinprobleema (Iron-lainan epäasiallisen käytön lisäksi) ja selvitettävä asia. On toimittu selkeästi väärin ja valvontaa laiminlyöty. Tosin viimeisimmät tiedot kertovat, että sopimuksista olisi mahdollista päästä edullisestikin eroon. Helsingin Sanomissa olleet tiedot viiden miljoonan kustannuksista olivat omien tietojeni mukaan vääriä, en tiedä, mistä ko. luku juttuun oli tullut.

6. Miksi 40 miljoonan euron korkojohdannaissopimuksista ei ole annettu jäljennöksiä toimittajille, vaikka kaupunginvaltuusto on päättänyt siirtää vastuut kaupungille? Kyseisiä asiakirjoja ei ole lain mukaan pakko pitää salassa. Puhelinsoitolla talous- ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo tai apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo olisi saanut asianosaisilta kopiointiluvan median palvelemiseksi.

Toimittaja pyysi asiapapereita talous- ja hallintojohtajalta, jolla ei ollut lain mukaan valtuuksia niitä antaa. Hän pyysi toimittajaa kääntymään yhtiön puoleen, mitä tämä ei halunnut tehdä, koska maukkaampi juttuhan siitä tulee, kun pääsee uutisoimaan ”salailusta”. Mutta totta on se, että kopiointilupa olisi irronnut, jos sitä olisi pyydetty. Se olisi ollut järkevää median palvelua Uusitalolta, joka nyt polki suoraan toimittajan (tahattomaan tai tarkoitukselliseen) miinaan.
 

7. Millaisia seurantaraportteja Innoparkin alakonsernilta on vaadittu? Ovatko ne kaikki laadittu ja esitelty asianomaisille tahoille? Ovatko kaupungin konsernijohtajat lukeneet ja ymmärtäneet raportit? Selailtuani Ilkkalan nettikirjoituksia epäilen, että raportoinnissa, valvonnassa ja ymmärtämisessä on ollut puutteita. Syyttävä sormi osoittaa erityisesti dynaamiseen johtoduoon.

En osaa vielä tässä vaiheessa vastata, mutta lienee selvää, että puutteita on ollut kaikissa Leppäsen mainitsemissa asioissa.

8. Miksi hallituksen jäsen Harri Lintumäki sai äskettäin jatkon tehtävässään? Hänen mielestä laaja joukko on vastannut isoista päätöksistä ja muut munaukset ovat operatiivisen johdon yksittäisiä ratkaisuja. Asia ei ole aivan näin. Hän oli avaintoimija esimerkiksi vuonna 2009, kun Innopark hoiti valtuustolta lähes 1 200 000 euron puhalluksen. Ehkä istuva tuomioistuinjuristi Lintumäki ei ymmärtänyt, mistä on kysymys. Mitä lisäarvoa hän tuo hallituksen toimintaan?

Innoparkin hallituksen pitkäaikaisimmat jäsenet, Lintumäki ja Osuuspankin Risto Salminen, jatkavat hallituksessa uuden puheenjohtajan Jarmo Mäki-Uuron nimenomaisesta toivomuksesta. Mäki-Uuro halusi, että hallituksessa on perspektiiviä myös kauempaa kuin vuoden tai parin takaa. Lisäarvosta kannattaa siten kysyä Mäki-Uurolta tai Innoparkin hallituksessa istuneilta.

Lopuksi Leo Leppänen kirjoittaa, ettei ”Innoparkin kuprussa mikään virallinen taho ole toiminut kuten avoimessa kuntademokratiassa kuuluu”. Olen vahvasti eri mieltä, ja velvollisuutenikin lienee todeta, ettei kaupunginvaltuuston toiminnassa ole ollut mitään avoimen kuntademokratian vastaista. Valtuusto on virallinen taho.

45 kommenttia artikkeliin “Vastauksia Leo Leppäsen retorisiin kysymyksiin”
 1. avatar Leo Leppänen sanoo:

  Kiitos Iisakillle vastauksista. Osa kysymyksistäni oli provokatooria.

  Kommentoin lyhyesti vastauksiasi kohdittain.

  1. Uskon Tapani Hellsténin irroittautuneen Innoparkista kuten nyt sanot. Mutta harva luottanee vastaukseesi.

  2. Jouni Haajasen uhmakas esiintyminen mediassa oli epäviisasta. Jos hän olisi vastutanut Kehkessä ja Innoparkissa Lammin ja Moreenin hankkeita, niitä ei olisi toteutettu. Eikä eräitä muitakaan hankkeita. Veikkaan näin todennäköisyyskertoimella 0,9.

  3. On käsittämätöntä, että et myönnä vieläkään kaupunginhallituksen ylittäneen toimivaltansa, kun se hyväksyi investointiavustuksen (1,2 milj.e) muuttamisen käyttöpääomaksi. En kuitenkaan vaadi valtuuston puheenjohtajien päätä pölkylle. Ei heidän tarvitse tunnistaa tällaisessa asiassa, että valmistelussa ja esittelyssä on palturia. Palataan asiaan, kun tilintarkastajanne on antanut lausunnon asiasta. Tosin epäilen, että hänellä ei ole kanttia myöntää tilintarkastuksessa tekemäänsä mokaa.

  4. Lainojen lyhennysten lykkäämisessä ei ollut kysymys pelkästäään tekohengityksestä. Innopark olisi pitänyt todeta 2007-2008 pääomansa menettäneeksi yhtiöksi.

  Kohtiin 5-8 minulla ei ole mitään kommentoitavaa. Näytämme olevan aika pitkälle samaa mieltä näistä asioista.

  Innoparkin kuprussa virallisia tahoja on muitakin kuin valtuusto. Jokainen voi päätellä erilaisista kirjoituksista, onko edes sen toiminta ollut sellaista kuin avoimessa kuntademokratiassa kuuluu. Minulle kaduntallaajana on muodostunut mediasta käsitys, että ei ole ollut.

 2. Moi Leo,

  Vastakommentit:

  1. Varmasti näin.

  2. Samaa mieltä.

  3. Lienee parasta pyytää siis täysin ulkopuolista tahoa arvioimaan päätös ja myös tilintarkastajan toiminta. Huomautan kuitenkin, että nykyinen vastuullinen tilintarkastaja ei ole sama henkilö kuin vuonna 2009-2010, joten sen puolesta hän pystyisi toimintaa arvioimaan objektiivisesti. Tähän tilintarkastaja-asiaan palataan vielä muissakin yhteyksissä.

  Loppuihin minullakaan ei ole enää kommentoitavaa. Paitsi että haluaisin sinun yksilöivän valtuustoa kohtaan esittämäsi epäilyt. Miltä osin sen toiminta ei ole ollut avoimen kuntademokratian vastaista? Erityisesti kiinnostaa tämän nykyisen valtuuston toiminta.

 3. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Tervehdys,

  näin yösydännä pari kommenttia…

  Sinänsä hyvä, että Hellstén lähti Innoparkin hallituksesta, ei hänen siellä koskaan olisi pitänyt ollakaan. On älytöntä, että esim. 19.1.2009 Kh:n kokouksessa Hellsténin, Isosuon ja Lintumäen piti kaikkien jäävätä itsensä…

  Omituiselta vain kuulostaa, kun Hellstén Hämeen Sanomien 1.6.2011 kommentissaan sanoo jääneensä pois Innoparkin hallituksesta jo 2008, vai oliko tämäkin ”tarkistamaton muotoilu”? Kas, kun mies kuitenkin jääväsi itsensä vielä 11.5.2009 valtuustossa Innoparkin hallitusjäsenyyden takia (KV 11.5.2009 § 12 Visojen ostolainojen takaus). Eiköhän miehen nimi komeile myös 2008 tilinpäätöksen alla. Sen, jonka liitetiedoissa kerrotaan lopuista 10 millin johdannaissopimuksista.

  BTW, Jalava kertoi myös 1.10.2007 Kh:lle kahdesta uudesta merkittävästä pitkäaikaisesta korkojohdannaissopimuksesta Innoparkin tammi-elokuun 2007 raportissaan. Kokouksessa olivat läsnä mm. Lintumäki, Hellstén, Isosuo, Sjöman ja Uusitalo. Tekstistä ei ainakaan Uusitalolle ole VOINUT jäädä käsitystä, että kyseessä olisivat olleet tavalliset koronvaihtosopimukset.

  Mitä tulee Innosteelin konekannan siirtoon, niin kanoottisi miehitys ei ole ainoastaan vajaa, se kelluu selällä ihan tyhjänä…

  Ota nyt uudestaan handuun pykäläketju KH 19.1.2009 § 14, KV 26.1.2009 § 23 ja KH 16.3.2009 § 13, ja lue oikein huolella.

  Jos KV 26.1.2009 päätös oli valmiiksi sellainen kuin Innosteel ja FMS halusivat, mahdollistaen liisareiden siirron, niin miksi FMS:n piti nillittää sivutolkulla 27.2.2009 kirjeessään Kh:lle, oikein tilintarkastaja Jari Määttäsen saatesanoin höystettynä.

  Lainaus FMS:n esityksestä 16.3.2009 Kh:lle:

  ”FMS-Palvelut Oy:n alla esittämä rahoituskokonaisuus mahdollistaa
  myös konekannan täydentämisen, jos nykyisen konekannan
  leasingsopimuksia jatketaan niiden hallinnan siirron yhteydessä, eikä
  toteuteta vielä niiden lunastamista tässä vaiheessa merkittävissä määrin
  tilikaudella 2009.”

  Eli FMS itse esittää tässä, ettei koneita vielä lunastettaisikaan, vaan siirretään liisarit FMS:lle. ISF nyykähti kulutaakkansa alla, niin mitä haluaa FMS? Lisää koneita ja vastuita!

  Tiedätkä Iisakki mikä on huippujuttu tässä sotkussa? Edes kaikki liisarit eivät siirtyneet FMS:lle, ja tiedätkö miksi? Koska kalleimman koneen leasingrahoittaja halusi FMS:ltä konevakuuden lisäksi kaupungin täyden omavelkaisen takuun. Eikä ihme, sillä jos FMS oli 2008 tilinpäätöksessä hukannut 2.500 euron pääomansa 30 donan liikevaihdolla, ja tase oli 12 donaa, niin vuonna 2009 rahoittaja hiukan hengästyy yhtiön hakiessa 1,2 millin leasingvastuita. No lisätakuita poikien pokka ei enää kestänyt lähteä hakemaan, olisi voinut joku valtuustossa kysyä, että eikö sillä 1,2 millillä nyt mitenkään saa ostettua 1,2 millin edestä koneita…

  FMS:llä oli kaupungin sadetanssin jälkeen rahaa kuin rantarosvolla, mutta eipä halunnut lunastaa ensimmäistäkään konetta, tai asettaa vakuutta. Miksi? Koska oli tärkeää, että JOSSAIN oli rahallista irtorahaa… Innosteelin hallitushan ei asiaan enää voinut vaikuttaa, tuohet kun oli FMS:llä. Haajanen ja Jalava olivat FMS:n voimakaksikko.

  Mutta, keep on dreaming…

 4. avatar Leo Leppänen sanoo:

  Kari Ilkkalan kommentissa on sellaista ”tavaraa”, joka olisi pitänyt aikanaan olla kaupunginhallituksen esityslistan valmistelijoiden hanskassa tukevasti. Juridisesti tietenkin myös luottamushenkilöt vastaavat päätöksistä. Kaikesta mahdollisesta selvän ottaminen viikonlopun aikana esityslistan ilmestymisen ja kokouksen välillä on mahdoton tehtävä poliitikoille. Tällainen kovaa ammatillista osaamista edellyttävä asioiden selvittely kuuluu virkakoneistolle.

  Lisäselvitys Iisakin peräämään, VU:ssa olleeseen tekstiini: ”Innoparkin kuprussa mikään virallinen taho ei ole toiminut kuten avoimessa kuntademokratiassa kuuluu.”

  Nykyisen valtuuston (2009-2012) syntilista ei ole raskas. 1. Innoparkin kupruun reagointi on ollut hidasta. Alakonsernin surkeasta tilasta on ollut yleisesti liikkeellä tietoa monta vuotta, mutta kukaan ei ottanut asiaa esille valtuustossa. 2. Viimeisessä kokouksessa osa kokoomuksen valtuutetuista joutui esiintymään sordiino päällä. Tällaista tietoa on tihkunut julkisuuteen. 3. Oikea päätösjärjestys ”konkurssissa” olisi ollut: a) erityinen tarkastus b) pelastustoimet eli rahat. Nyt toimittiin päinvastoin.

  Aikaisempien valtuustojen demokratiavajeessa viittaan muun muassa veteraanivaltuutettujen lehtilausuntoihin. Totesin lehtikolumnini alussa, että ehkä tilannetta liioitellaan vahvasti.

 5. Huomenta Kari,

  Pikainen kommentti ja tyhmä kysymys tyhjästä kanootista:

  Hellstén jäävää itsensä vielä tänä päivänäkin Innoparkin asioista, koska ei ymmärrettävästi halua osallistua ns. omien tekosiensa käsittelyyn. Tätä kiiteltiin esimerkiksi valtuuston kokouksessa. Hän jättäytyi pois Innoparkista linjauksen mukaisesti uuden valtuustokauden alussa. Tarkan päivämäärän voi tarkistaa pöytäkirjoista.

  Sitten se kysymys. Miksi oli niin tärkeää, että jossain oli ”rahallista irtorahaa”, kun ei sitä kuitenkaan ole käytetty muuhun kuin FMS:n omaan toimintaan, siihen tarkoitukseen, mihin raha kh:n päätöksen mukaan tarkoitettiinkin? Onko kirjanpito ja tositteet väärennettyjä tältä osin? Onko FMS:n rahoilla ylläpidetty sinun mukaasi jotain muuta kuin yhtiön antama selvitys osoittaa?

 6. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Iltapäivää Iisakki,

  kaupunginjohtaja Hellsténin osalta kysymys on nyt se, onko hän vai ei ollut Innoparkin hallituksen jäsen esim. vielä kauden 2008, ja siten osallistunut päätöksentekoon, ja lopulta myös 2008 tilinpäätöksen käsittelyyn ja allekirjoittamiseen. Tällä on merkitystä sen osalta, voiko hän vedota tietämättömyyteen tai luottamukseen korkojohdannaisasiassa, tai muissa hallituksen huomiota vaatineissa asioissa.

  Hän on nyt itse sanonut (tai lehti julkaisi tarkistamattoman muotoilun), että hän jättäytyi pois Innoparkin hallituksesta 2008. Hänen esteellisyytensä KV 11.5.2009 § 12 käsittelyssä perustui pöytäkirjan mukaan hallintolain 28 §:n 1 momentin 5. kohtaan, joka kuuluu:

  ”Virkamies on esteellinen:

  5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;”.

  PwC:n tarkastuksessa toivottavasti selviää, miten hän tosiasiallisesti on osallistunut Innoparkin hallituksen toimintaan. Valtuuston pöytäkirjaan merkkauttamansa esteellisyysperusteen mukaan hän on ollut Innoparkin hallituksen jäsen vielä 11.5.2009.

  Sitten FMS:n saamiin rahoihin, ja viitaamaasi Innoparkin toimari Mikko Koivulehdon Kh:lle 6.6.2011 antamaan selvitykseen rahojen käytöstä.

  Kysymyksenasettelu on mielenkiintoinen, kun FMS:ltä ja nyt minulta tässä tentataan käyttikö FMS rahat Kh:n päätöksen mukaisesti. Oikea vertailukohta on se, käyttikö FMS rahat valtuuston päätöksen mukaisesti. Valtuusto antoi rahat koneiden hankkimiseen, ja Kh:n tehtäväksi jäi päättää mihin tuloslaskelman ja taseen eriin annettava raha jaetaan, ei suinkaan pohtia rahan käyttötapaa uusiksi. Kh:kin kuitenkin osoitti rahat leasingsopimusten siirtämiseen IFS:ltä FMS:lle.

  Onko tämä jotenkin vaikea asia? Leasingvastuu tarkoittaa summaa, joka sopimuksen juoksuaikana kuluu koneen hallussapitoon. ISF ja FMS ilmoittivat hakemansa rahoituksen perusteeksi ja pohjaksi summan, jolla koneiden leasingsopimuksista koituvat kulut voidaan kattaa, ja lopuksi koneet lunastaa omiksi. Valtuusto ja Kh antoivat tätä vastaavan summan. Luottamuselinten päätöksien mukaista rahan käyttöä ovat siis koneiden leasingmaksujen maksaminen ja/tai koneen omaksi lunastaminen. Ei mikään muu.

  Valtuuston ja hallituksen päätöksissä oli se ero, että valtuuston päätöksen mukaan toimien koneet olisivat tulleet heti FMS:n omaisuudeksi, ja rahat olisivat olleet ”turvassa” koneissa muulta käytöltä (tähän kun Innopark-konsernissa näyttää olleen harrastusta). Kh:n päätöksenkin mukaan toimien rahat olisivat riittäneet koneiden hallussapitoon ja loppulunastukseen, edellyttäen että
  a) ei hankita uusia koneita ja
  b) rahoja ei käytetä mihinkään muuhun.

  Olen jo toisaalla todennut Kh:n saaman selvityksen puutteet. Kirjanpitoa ei ole tarvinnut väärentää, eikä minulla tietenkään ole pääsyä tositetasolle. Luvut selvityksessä ovat oikeita, tai ainakin täsmäävät tilinpäätöksiin, mutta Koivulehdon summaus ja lausunto siitä mitkä kulut ovat kohdistettavissa kaupungin rahoitukseen, on yksikäsitteisen väärä. Toimitila-, ATK-, huolto- tai sähkökulut ovat käyttömenoja, ja olisivat toteutuneet vaikka koneet olisi lunastettu heti valtuuston päätöksen jälkeen. Leasing-menoja Koivulehdon laskelmassa on 538 246, eikä 834 490 euroa. Koivulehdon mukaan FMS:n varat riittävät sen leasingvastuiden kattamiseen, mutta ei mainitse että osa vastuista jäi ISF:ään. Koska Koivulehto on laatinut erittelyn, miettinyt mitkä erät ottaa mukaan, ja kyse on alkeisasioista, virhe ei ole tahaton.

  Miten FMS:n rahoja on käytetty muuhun kuin sen omaan toimintaan? Siten, että FMS:llä on myyntisaamisissa edelleen 80 % koko kahden vuoden liikevaihdostaan, liki 282 000 euroa. Koska FMS:llä on ollut rahaa jotta ranteita pakottaa, sen ei ole tarvinnut periä saataviaan ISF:ltä. FMS;n ISF:lle antama myyntiluotto on tämän suoraa käyttöpääomitusta, ja rahaa jota FMS ei olisi koskaan enää nähnyt jos homman olisi annettu jatkua. Sama koskee itsekin henkitoreissaan olleen Innoparkin ISF:lle antamaa ”konsernirahoitusta”.

  ISF:n toiminnan jatkuminen sen menetettyä pääomansa 2008 alkupuolella (Isosuon ollessa hallituspuikoissa) on perustunut vain ja ainoastaan sen mahdollisuuteen velkaantua lisää. Velka on syntynyt emo-Innoparkin konsernirahoituksesta, ja FMS:n myyntirahoituksesta.

  Jos FMS olisi valtuuston päätöksen mukaisesti käyttänyt rahansa koneiden lunastamiseen, sen oma tuloksentekokyky olisi ollut hyvällä mallilla (jos rahat olisi annettu investointiavustuksena, sen ei olisi tarvinnut tehdä edes poistoja), edellyttäen että palveluille olisi ollut kysyntää. Mutta sillä olisi ollut sama käyttöpääomaongelma kuin ISF:lläkin, eikä ISF olisi voinut hankkia kipeästi tarvitsemaansa käyttöpääomaa velkaantumalla FMS:lle (jonka olisi ollut pakko periä saatavansa toimiakseen itse).

  Siksi oli Iisakki tärkeää, että JOSSAIN oli irtorahaa.

  Jokainen voi tykönään hiljaa miettiä, millainen markkinaimu vuoden 2009 alussa oli iltaisin ja viikonloppuisin käytettävissä olevalle työstökonekapasiteetille, ja päätellä siitä, miten realistinen FMS:n ”liikeidea” oli. Kyse oli, samalla tavalla kuin Visa-lainojen kasaamisesta loppuun, tekohengityksestä joka ei enää palvellut potilaan etua, eikä ainakaan veronmaksajan.

 7. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Odota iisakin vastausta,miten on mahdollista valtuuston päätöksen yli kävellä, ja Iisakki (vatuuston pj) vaan katsoo sivussa ja kaiken hyväksyy?

  Oletko asian ymmärtänyt, vai oletko pöljä?
  Erkki

 8. avatar Jaska sanoo:

  Mietityttää kyllä Karin selvitysten pohjalta että millä eväillä ydinryhmän luottamuksen palauttaminen kuntalaisten silmissä on mitenkään enää mahdollista. Valtuuston pj on mielestäni myös syönyt aika pitkälti itse omat mahdollisuutensa toimia uskottavasti enää tehtävässään.

 9. Terve Erkki,

  näkisin, että yksi tähän blogiin kommentoineista on pöljä. Jätän lukijoiden haltuun arvottaa, kuka.

  Mitä tulee valtuuston päätöksen ylikävelemiseen, niin pykälää ei tuolloin kukaan tulkinnut Kari Ilkkalan esittämällä tavalla. En minä, ei Jari Koskinen, ei Kirsi Ojansuu, eikä yksikään muukaan valtuutettu. Ei edes silloinen vastuullinen tilintarkastaja Sisko Myöhänen, jonka ainakin H. Kärpäsen & kumpp. mukaan oli määrä pelastaa kaupunki kaikelta tämän tyyppiseltä mädännäisyydeltä ja hutiloinnilta. Miksi ei hänkään huomannut, vaikka se olisi ehdottomasti kuulunut tilintarkastajan velvollisuuksiin?

  Vastaan itse. Asia ei vain ole ihan niin simppeli(sic) kuin se nyt esitetään. Siksi aion pyytää objektiivista arviota siitä, onko hallituksen päätös ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa. Ja kuten sanottu, vedän johtopäätökset, jos on kohtuullista olettaa, että minun olisi pitänyt asia huomata ja siihen puuttua.

  Kiitos Karille muuten kirjeestä PWC:lle ja valtuutetuille. Se oli asialliseen sävyyn kirjoitettu ja sisälsi paljon niitä samoja kysymyksiä, joilla myös tilintarkastusyhteisöä evästettiin tarkastukseen lähdettäessä.

  Nostan yhden kohdan esiin. Kirjoitat: ”Myös KH 16.3.2009 § 13 päätöksen tarkoitus oli, että ISF:lle ei jää leasingvastuita. Käytännössä kävi toisin.”
  Ja jatkat lopulta kysymyksellä: ”Mikä on ISF:n ja FMS:n hallitusten ja kaupungin konserniohjauksen vastuu siitä, että tämä valtuuston ja kaupunginhallituksenkin päätösten vastainen rahojen käyttö sai jatkua?”

  Eli myös kh:n päätöksen päämäärä oli sama kuin valtuuston päätöksen.

  Oletetaan, että teoriasi asioiden kulusta on oikea. Siis että Jalava ja muut juonessa mukana olijat suunnittelivat etukäteen siirto siirrolta koko helvetillisen kieron manööverin. Näin on siis hyvin voinut tapahtua, en tässä vaiheessa sitä kiellä, enkä myönnä, mutta ihmettelen yhtä asiaa: Miksi hitossa valtuustolle ei esitetty suoraan samaa päätösehdotusta kuin 16.3.2009 kh:lle? En halua aliarvioida valtuustoa, mutta epäilen, että esitys olisi mennyt juuri aloittaneen valtuuston myllyn läpi aivan siinä missä ensimmäinenkin esitys.

  Se on selvää, että nyt jälkeenpäin ajatellen Innoparkin suunnitelmat toiminnan elvyttämiseksi lepäsivät tukevasti ilmassa, mutta luulen, että jonkinlainen usko asiaan operatiivisella johdolla piti olla olemassa. Tai sitten kyse oli syvästi itsetuhoisista henkilöistä. Edelleen: jos tj (ja muut mahdollisesti tilanteen tiedostaneet) olisivat avoimesti todenneet, että homma ei vain toimi tällä rakenteella ja tällä tavalla, tarvitaan joko lisää rahaa tai sitten lyödään pensselit santaan – hyvin suurella todennäköisyydellä tj istuisi edelleen pallillaan, eikä mitään hässäkkää nyt olisi. Vertailukelpoisissa kaupungeissa teknologiakeskuksien toimintaa tuetaan avokätisesti vuosittaisilla avustuksilla tms.

  Hellstenistä: Hänen eroamisajankohtansa on helposti selvitettävissä. Hän ei ole osallistunut Innoparkia koskevaan päätöksentekoon kuluvanakaan vuonna, vaikka ei taatusti ole enää Innoparkin jäsen. Mutta kuten olen jo aiemmin todennut, ei ole relevanttia edes pohtia, olisiko hänen pitänyt tietää näistä asioista. On lähes yhdentekevää, koska hän tarkalleen on hallituksessa lopettanut ja löytyykö nimi jostain pöytäkirjasta tai tilinpäätöksestä, hänen olisi joka tapauksessa pitänyt asiasta tietää. Jos/kun ei tietänyt/ymmärtänyt, hän on lyönyt laimin velvollisuuksiaan.

  Ja sama pätee tietysti Isosuohon, kun on yhtiön päätöksentekoa seuraavana valvojana allekirjoittanut Iron-lainan takauksen, vaikka yhtiön hallitus oli jo hankkeen pysäyttänyt.

  Valtuutettujen arvioitavaksi kaikkien tarkastuksien ja selvitysten jälkeen jää, ovatko nämä laiminlyönnit ja virheet olleet niin vakavia, ettei mahdollisuuksia jatkaa tehtävissä enää ole.

 10. Ja Jaska,

  ”ydinryhmän” ja muidenkin luottamushenkilöiden luottamusta ja uskottavuutta mitataan vaaleissa. Se vaatii vähän rohkeutta ja itsetuntoa lähteä julkisesti mittaamaan suosiotaan, mutta suosittelen kokemusta aiankin kerran jokaiselle, sinullekin. Sitten ainakin tietää, mitä se on. Näkisin, että seuraavissa kuntavaaleissa etenkin kaikista innokkaimmilla katsomovalmentajilla ja kriitikoilla olisi suorastaan pieni velvollisuus lähteä mukaan.

 11. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Huomenta,

  kiiruussa valitsen lyhyimmän kommentoitavan asian.

  ”Ydinryhmän” ja muidenkin luottamushenkilöiden luottamusta ja uskottavuutta mitataan joka päivä.

 12. avatar Hannu Kärpänen sanoo:

  Moron Iisakki!

  Pikaisesti tässä jonkinlaisen työsesongin keskeltä.
  Mitäköhän tarkoitit sillä, että minä ja mahd kumppanit emme osanneet tulkita? Olen lukenut ketjua kiireesti, mutta voinet tarkentaa.
  Minun lähtökohta on se, että aina kokouksissa päättämässä olevat vastaavat tekosistaan, nukkuivat tahi ei. Ja samoin nimmarilla allekirjoittaneet. Niistä ei kannattaisi sen enempää tulkita.
  Toiseksi reilu esittely ja hyvä hallinto takaisivat sen, että esitykset ovat laaditut selkokielelle ja vailla tulkintaa. Eikä niitä ruveta jälkikäteen tulkitsemaan. Se olisi parasta.
  Kolmanneksi valtuutetun täytyy voida luottaa siihen, että asiat menevät päätöksen jälkeenkin niin kuin ne on esitelty.

  Kohta lisää, kenties , HK

 13. avatar Hannu Kärpänen sanoo:

  …ja lisäys

  Tilintarkastajien mahdollisuudet löytää tahallisesti peiteltyjä tekosia ovat huonot ja tarkastus tapahtuu pääosin jälkikäteen. Tilintarkastajien tehtävistä on olemassa luettelo ja sitten työtä ohjaa työjärjestys. Noin useamman tilintarkastajan kanssa vuosia ”työskenneltyäni”, mm tark ltk:n pj:nä, voin sanoa että mainitsemasi tilintarkastaja on parasta AAA-ryhmää. Hän toi esille mm sellaisia miljoonien ”katoamisia” , joita sinä Iisakki ja kh:n pj Vekka vähättelitte aikanaan, kuten koko johtoporras. Lisäksi oikeat kirjaukset eivät oikein kiinnostaneet samaa porukkaa. Nyt näemme , miten syvälle tämä vähättelyn rappio on mennyt. Hän toi esille mm yhtiöiden konsrninohjeiden vastaiset tarkastusyhteisönimitykset ja paljon muuta, mistä myt kirjoitellaan.
  Faktaa on kuitenkin se, ettei hyvä hallintotapa ja hyvä johtaminen saa levätä ainoastaan osaavan tilintarkastajan pelotteen varassa. Eikä tarkkasilmäisen tarkastuslautakunnankaan pelotteen varassa.

  Seuraavassa valtuustossa jätän valtuustoaloitteen kaikkien kaupunginyhtiöiden erityistarkastuksesta. Varmaan yhdyt siihen. Eiköhän merkit ole hallintokulttuurista niin selvät, että tarkastuksiin käytettävä raha tulee moninverroin takaisin. Ja ilmapiiri puhdistuu.
  T HK

 14. avatar Teija Arvidsson sanoo:

  Kiitos Kari Ilkkalalle PwC:lle toimitetun kirjeen kopiosta, jonka sain muiden valtuutettujen tapaan sähköpostiini. Kiitos myös kaikista teksteistä näissä HäSan blogeissa. Uskomatonta perehtymistä ja pikkutarkkaa asioiden tutkimista! Olen lukenut blogiketjut läpi, mutta pidättäytynyt tähän asti kommentoinnista, koska minulla ei ensimmäisen kauden valtuutettuna ole mielestäni ollut riittävästi tietoa voidakseni antaa arviointeja tapahtumista tai henkilöistä. Pala palalta asiat ovat kuitenkin avautuneet – tai paremminkin hämärtyneet. Niin sekavalta koko tämä soppa vaikuttaa.

  Luin läpi KH:n ja KV:n pöytäkirjapykälät, joita Kari suositteli Iisakin huolella lukevan. Innosteel Factory Oy:n hallituksen rahakerjuutekstiä lukiessani mietin, että kyllä on tämänkin tekstin kirjoittaja melkoinen kynänpyörittäjä, niin korkealentoisia ajatuksia ISF:n ja FMS:n toiminnan sisällöstä ja tavoitteista esitetään. Ja tällaista toiveunta on vuosikaudet syötetty niin KH:lle kuin muille luottamuselimille! Talouden ja toiminnan erityistarkastuksessa tuleekin huolella selvittää, mitkä Innoparkin ja tytäryhtiöiden toiminnan sisällölliset tavoitteet ovat edes likimainkin toteutuneet.

  Mielestäni nuo mainitut pöytäkirjat (KH 19.1.2009, KV 26.1.2009 ja KH 16.3.2009) osoittavat, että KH on toiminut KV:n päätöksen vastaisesti suostuessaan FMS:n esitykseen, että ”nykyisen konekannan leasingsopimuksia jatketaan niiden hallinnan siirron yhteydessä, eikä toteuteta vielä niiden lunastamista tässä vaiheessa merkittävissä määrin tilikaudella 2009.” Valtuusto myönsi (ainakin tarkoitti myöntää) rahat konekannan lunastukseen, ei leasingvastuiden jatkamiseen tai mihinkään muuhunkaan toimintaan.

  Tosiasia on kuitenkin se, että esittelyteksteissä ja luottamuselinten päätöspykälissä on systemaattisesti käytetty käsitettä konekannan siirto, ei konekannan lunastus. Se saattaa olla tarkoituksellista, sillä siirron voidaan ajatella tarkoittavan tarkoittaa myös leasingvastuiden siirtämistä. ISF:n hallitus esitti siis (14.1.2009) KH:lle koneiden ja laitteiden siirtämistä FMS:lle. ISF:n ilmoituksen mukaan kone- ja laitekannan lunastushinta on 1.168.154 €. Koko ajan on puhuttu siirrosta, mutta tarvittavana rahamääränä on käytetty koneiden lunastushintaa.

  Ihmettelen samaa kuin Iisakki, miksi ihmeessä ISF ja FMS ovat halunneet viedä rahoitusasiaa eteenpäin näin mutkikkaan (ja kieron?) toimintatavan kautta. On mahdollista, että uusi valtuusto olisi kylmiltään saattanut hyvinkin 16.1. hyväksyä saman liisariesityksen, jonka KH hyväksyi 16.3.2009.

  Mielestäni osavastuun rahojen käyttämisestä alkuperäisen tarkoituksen vastaisesti kantaa talous- ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo. Hänen esityksensä KH:lle (19.1) jätti turhan paljon mahdollisuuksia tulkita päätös miten halutaan. Siirron toteuttamisesta Uusitalo esitti, että ”kaupunki myöntää kone- ja laitekannan lunastushintaa vastaavan summan avustuksena FMS-palvelut OY:lle tai vastaava summa myönnetään vapaaehtoisena sijoituksena yhtiön oman pääoman rahastoon taikka korottomana lainana”. Miksi edes käyttää sanaa avustus ja antaa sillä tavalla väärää viestiä rahan käyttötarkoituksesta? Myös KH:n 16.3. tekemän uuden päätöksen esittelijänä oli Ismo Uusitalo.

  Korkojohdannaiskauppaa täytyy vielä kommentoida muutamalla sanalla. Uskomatonta uhkapeliä kaupunkilaisten rahoilla! Innoparkin hallituksen jäsenet saavat minun puolestani omilla rahoillaan osallistua vaikka minkälaiseen pörssikeinoitteluun, mutta kaupungin rahoilla ei sellaista voi tehdä. Konsernijohdon ei missään tapauksessa olisi pitänyt hyväksyä tällaisten riskisijoitusten hankkimista.

 15. avatar Leo Leppänen sanoo:

  Moro Teija ja muut!

  Minulla on sellainen mutu-aavistus, että Ismo Uusitalo joutuu silloin tällöin kirjoittelemaan kaupunhallituksen esityslistoille omatuntonsa vastaisia selvityksiä ja lausuntoja. Näin minäkin olen nuorukaisena tehnyt, kun/jos tiesin, mitä esittelijä on sopinut asiasta etukäteen tai mihin lopputuloksen hän tähtää. Silloin suomen kieli joutui usein venytykselle ja sanat oli mietittävä tarkkaan. Oli pakko käyttää jopa epämääräisiä kiertoilmaisuja, joita tavallinen tallaaja ei ymmärtänyt. Esittelijän/esimiehen kanssa alaisen ei kannata olla usein eri mieltä, ei ainakaan isoissa asioissa.

 16. Kari,

  varmasti näin, mutta tulokset nähdään pääsääntöisesti vasta vaaleissa.

  Hannu,

  tarkoitin mitä kirjoitin, ei siihen minun mielestäni jäänyt tulkinnanvaraa, se oli selkokieltä. 16.3. 2009, tai sen jälkeenkään, ennen Kari Ilkkalaa, kukaan ei ole osannut tulkita kh:n esitystä valtuuston esitystä jyrääväksi. Tätä ei osannut tehdä myöskään tilintarkastaja. Jos me olemme vastuussa, eikö silloin myös hänkin ole? Miksi sinun pitää selitellä, että asia on ammattimaiselle tilintarkastajalle niin vaikeaa? Ei kai se meille yhtään sen helpompaa ole?

  Edelleen laittaisin jäitä hattuun. Odotetaan objektiivista ammattilaisen arvioita. Sama pätee erityistarkastukseen, vaikka Lexa omassa blogissaan jo väkeä erottaakin. Siihen voidaan tulla, mutta ei todellakaan vielä yksin Kari Ilkkalan kirjoitusten pohjalta.

  Hannulta mopo karkaa liian aikaisin myös ”kaikkien kaupunginyhtiöiden erityistarkastuksessa”. Laajempien erityistarkastusten hinta on kymmeniä tuhansia per laaki. Kannattaa vähän rajata, ennen kuin lähtee tarkistuttelemaan jokaista kiinteistöosakeyhtiötä.

  Ja edelleen kannattaa odottaa tämän ensimmäisen tarkastuksen valmistumista ja katsoa, mitä se meille opettaa. Mutta toki sitä saa jättää vaikka minkälaisia aloitteita.

  By the way, minä olisin ollut vilpittömästi valmis neuvottelemaan ja kannattamaan myös Jäähalli Oy:n tarkistusta, jos asia olisi tuotu esiin sillä tavalla, mikä kulttuuri ja sovittu toimintatapa ainakin siihen keissiin asti oli. Eli esimerkiksi keskustan hallitusjäsenet olisivat voineet nostaa tarkastuksen tarpeen esiin, sinä olisit voinut nostaa tarpeen esiin ryhmyreiden palaverissa jne. Mutta päätit toimia toisin, juonitella selän takana. Valtuuston penkissä tullut esitys tuntui niin selkeältä veemäisyydeltä ja oppositiopolitiikalta, ettei siihen kukaan aiemmin asiaa kuulemattomista ja miettimättömistä tietystikään halunnut lähteä mukaan. Muut ryhmät esittivät jälkikäteen pahoittelunsa menettelystä ja hyvän yhteistyön sekä avoimuuden hengen rikkomisesta. He odottivat, että olisit nostanut asian esiin ryhmyreiden palaverissa ja olivat hämillään, kun et sitä tehnyt. Monet luulivat, ettet aiokaan tehdä esitystä niiden selvitysten ja keskustelujen jälkeen, mitä ryhmässä käytiin lävitse.

  Se ei ollut kovinkaan ilmapiiriä puhdistavaa toimintaa, mutta ymmärrän kyllä tavoitteesi. Se ei mielestäni silloin ollut asioiden todellinen selvittäminen, vaan puhdas oppositiopolitiikan tekeminen ja epäluulon herättäminen perinteisesti herkullisesta aiheesta.

  Toki olet taitava siinä mitä teet, ja olet kuulemma aina tehnyt, mutta kusettaa voi vain kerran samalla konstilla. Valitsemasi tie on siinä mielessä ikävä, että noin puolet teidän ryhmästä tuntuu kannattavan rakentavan politiikan harjoittamista, jossa keskustakin saisi (ja on muuten saanut) tavoitteitaan lävitse.

  Sinä tähtäät puhtaasti seuraaviin vaaleihin, eikä siinä mitään. Jokainen taaplaa tavallaan. Minä ajattelin nyt selvittää mahdollisimman hyvin sen, mitä on selvitettävissä, ja tehdä johtopäätökset sen jälkeen – kenelle kaikille potkuja jaetaan, jos jaetaan. Voi olla, että jätän omankin eronpyyntöni, jos aihetta löytyy, koska ei tuntuisi enää kevään jäljiltä missään.

  Älyttömyksiin en kuitenkaan lähde pelkästään populistisessa näytöshengessä. Uskoisin, että näillä eväillä voi sitten rauhassa katsella peilistä itseään jälkeen päin, kun siirtyy katsomovalmentamaan muita 🙂

  Ja Teija,

  Kuvaat hyvin ajatusmallia, jota olen itsekin noudattanut. Ei tämä nyt ihan niin pläkkiselvää vielä Karin kirjeiden pohjalta ole. Vastuujärjestys tässä asiassa mielestäni on (Jalavan, Haajasen ja Innoparkin hallituksessa pidempään toimineiden jälkeen) Hellstén, Isosuo, Uusitalo, Vekka, kh, minä ja muut valtuuston pj:t. Toki paljon vastuuta olisi myös laitettava edellisen kh:n ja valtuuston varaan. Ja ehkä myös sitä edeltäneiden.

 17. avatar Hannu Kärpänen sanoo:

  Moron Iisakki!
  Tuo tarkennuskysely oli siis tarpeen kuten arvelinkin. Kyselet 16.3 2009 esityksen perään. Voin pitkin hampain yhtyä salaliittoteoriaasi. Sinulla lienee siihen hyvät perusteet. Kyselet miksei tilintarkastajakaan huomannut mitään. Hyvä. Vuoden 2009 tilinpäätös ja pöytäkirjat tarkastettiin tilintarkastajan toimesta 2010. Niinkuin tapana on edellisvuosi tarkastaa jälkikäteen. Nyt tullaankin saliittoteoriasi kliimaksiin. Oliko siis hyvän ja tarkan tilintarkastajan vaihtamisen syynä lisäksi myös se, että hän oli tai olisi voinut havaita jotain tästäkin?! 2009 tilit tarkasti aivan joku muu, kuin aiemmin mainitsemasi tarkastaja. Niin,tuota en ennen vinkkiäsi ajatellutkaan. Olikohan sinulla tästä inside-tietoa?

  Toinen hupaisa paheksuntasi oli valtuuston penkistä tekemäni halliyhtiön tarkastusesitys. Voin ihan vinkkinä kertoa, että valtuuston penkistä se kuuluukin tehdä, ihan perse penkissä istuen. Sinun hyvävelifantasiamaailmassasi se voitaneen tehdä missä tahansa tai sopia vaan. Pienellä porukalla. Nykyään Hämeenlinnassa ei enää.
  Kolmas kummeksuntasi oli se, kun muut ryhmät pyytelivät anteeksi , että olivat omaa mieltään ja minä en.
  Keskustelkaa kuule ihan keskenänne vaan tyyliin: ” Ei kuulkaa olisi saanut kannattaa sitä esitystä. -Anteeksi, kun olimme omaa mieltämme. -No hyvä kun pyysitte anteeksi heti, mutta ei sitten enää saa olla omaa mieltä valtuustossa. -Ei, ei. – Meillä täällä on sellainen tapa , että on kysyttävä lupa. ja jos sitä ei anneta , on oltava meidän kanssa samaa mieltä. -Juu juu. -Ja meillä on ryhmäkuri puolueissa. Ei meillä omatkaan saa olla omaa mieltä. Ei silloin muutkaan, onko selvä. Kun on ryhmäkuri, niin ei tule mitään hölmöjä päätöksiä. Eikä meillä Hämeenlinnassa ole tehty hölmöjä päätöksiä. Ymmärrättekö? -Hyvä kun nyökkäsitte, olette hyviä valtuutettuja!”
  Vinkkinä vaan , että tuo aika on ohi jo, huomasit sitä itse tai et.

  Ja kiitos kehuista! Keskustaryhmä on timanttinen!
  Terkuin HK

 18. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Iltaa,

  Teija, kiitos punnitusta kommentistasi.

  Niin, miksi ihmeessä ISF ja FMS ovat halunneet viedä rahoitusasiaa eteenpäin näin mutkikkaan (ja kieron?) toimintatavan kautta?

  Ensinnä, 16.1. Kh:n esityksen pohjana oli koneista luopuvan ISF:n hallituksen esitys. ISF:n hallituksessa sentään oli myös joitakin oikeasta yritystoiminnasta ymmärtäviä tolkun miehiä, kuten Juhani Lemström.

  16.3. Kh:n esityksen pohjana taas oli FMS:n 27.2.2009 kirje, jossa haikailtiin mm. konekaluston täydennystä! Siitähän ei ISF:n esityksessä puhuttu mitään. Jos valtuustossa olisi alettu puhua konekannan lisäämisestä, ja vuoteen 2014 asti ulottuvien leasingmaksujen maksamisesta kerralla etukäteen FMS:n kassaan kuvitellen, että siellä ne säilyvät korjussa liisareiden maksamista varten, niin uusi valtuusto tai ei, kysymyksiä olisi herännyt.

  FMS:n tarinan takana taas ovat olleet vain Haajanen ja Jalava, eikä siihen ISF:n hallituksen yritysjäsenillä ole ollut osaa eikä arpaa.

  Kysymys siitä jyräsikö 16.3. Kh:n päätös 26.1. Kv:n päätöksen ratkeaa jo sillä, että 16.3 Kh päätti ko. kohdasta ylipäänsä yhtään mitään. En nyt ole kahlannut Kh:n pöytäkirjoja läpi juuri tätä mahdollisuutta kytäten, mutta mieleeni ei tule ensimmäistäkään muuta tapausta, jossa Kh olisi muotoillut Kv:n jo kerran päättämän pykälän uudelleen. Kun Kv on sanansa sanonut, ei Kh:n tarvitse asiasta päättää tai kirjata enää yhtään mitään.

  26.1. Kv:n päätökseksi tuli Kh:n esityksen mukaisesti:

  2. siirto toteutetaan siten, että kaupunki myöntää kone- ja laitekannan
  lunastushintaa vastaavan summan, enintään 1.168.154 €,
  avustuksena FMS-Palvelut Oy:lle tai vastaava summa myönnetään
  vapaaehtoisena sijoituksena yhtiön vapaan oman pääoman
  rahastoon taikka korottomana pääomalainana. Summa voidaan
  myöntää myös em. maksutapojen yhdistelmänä.

  3. kaupunginhallitukselle annetaan oikeus päättää, mitä vaihtoehtoa
  käytetään ja varat otetaan Elinkeinorahastosta.

  Kohta 2 oli valmis, kohta 3 jätti Kh:n päätettäväksi ainoastaan rahan jaon avustuksen, vop’in ja pääomalainan kesken.

 19. Iltaa Hannu,

  minä kun olen ihan elänyt siinä luulossa, että kaupungin tilintarkastajat seuraavat ja havainnoivat päätöksentekoa ja hallinnon tapahtumia aktiivisesti läpi vuoden. Mutta joo, kukas näitä hallituksen esityslistoja nyt muutenkaan lukisi, ilmeisesti et sinäkään tai muut valtuutetut, kun ei kerta kaikkiaan kukaan huomannut valtuuston päätöksen selkeää jyräystä?

  Ja kai se sitten on niin tilintarkastajienkin kanssa, että kun edellisen vuoden tilit on tarkastettu touko-kesäkuuhun mennessä, niin sitten pyöritellään peukaloita loppuvuosi?

  Hyvä kun kerroit. Mutta miksi ihmeessä heille maksetaan tarkastuspäivistä, valvontaraporteista yms. myös välillä kesäkuu-joulukuu? Eikö silloin tehdä mitään havaintoja, joista raportoidaan välittömästi tai myöhemmin tilintarkastuskertomuksessa?

  Ja onko nyt näin, että nykyinen tilintarkastaja on epäpätevä tehtäväänsä, jos hän on se, joka kävi läpi ko. päätökset vasta sitten joskus vuoden jälkeen?

  Ja eipä kestä kiittää ”kehuista”. Teidän ryhmässä on tosiaan myös monia tyylikkäitä, fiksuja, rakentavia ja tolkullisia poliitikkoja – joista jotkut muuten tuntuvat olevan kohtuullisen kypsiä puheenjohtajaansa. Epäluottamuksesi heitä kohtaan ainakin on ollut koko ajan sen verran silmiinpistävää, että ei niin ihme.

 20. avatar Hannu Kärpänen sanoo:

  Huomenta Iisakki!

  Jo aiemmin kerroin parilla sanalla, miten tilintarkastajien vuosikalenteri koostuu. Siitä on hyväksytetty ohjelma tarlassa ja rutiinit tilintarkastajat hoitavat keskenään sovitun työjärjestyksen mukaisesti. Varaapa aika tilintarkastajalle ja voimmehan me kutsua sinut tarlaan tietoiskuun. Lisäinfo ei tunnu olevan turhaa. Ei meille kenellekään.
  Mitä taas tulee puheenjohtajien rooliin, niin siitä sinulla pitäisi olla ja hiukka kokemusta. Kas kun puheenjohtajan tehtäviin kuuluu sen puheen johtamisen lisäksi edustaa koko ryhmänsä enemmistön kantaa. Semmost se on Iisakki!
  Aamuterkuin HK

 21. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Iisakki hyvä, pysy asiassa!

 22. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Huomenta,

  Iisakki, viitaten Kh 16.3. päätökseen kirjoitit tuolla avauksessa:

  ”Asia on joka tapauksessa hyvä nyt selvittää perusteellisesti. Aion pyytää tilintarkastajalta (ja tarvittaessa ulkopuoliselta asiantuntijalta riippumattomattoman arvion) selvityksen päätöspykälien sisällöstä, ettei jää jossiteltavaa. Jos arvioinnissa osoittautuu, että hallituksen päätös on valtuuston päätöksen vastainen ja valtuutetut ovat sitä mieltä, että minun asia olisi pitänyt huomata, olen valmis eroamaan tehtävästäni. Eikä siihen tarvita mitään yksinkertaista enemmistöä – riittää sekin, jos itse olen sitä mieltä, että olisi pitänyt honata. Ei jäisi pestiä suuri ikävä.”

  Yhdistettynä muuhun asiasta sanomaasi, niin miten tämä logiikka nyt oikein menee?

  Koska kukaan muukaan ei honannut, niin ei minunkaan tarvinnut?

  Ja koska met ketkään ei honattu mitään, niin mitään väärää ei siis tapahtunut?

  Kun en vieläkään honaa, niin kysyn ulkopuoliselta riippumattomalta asiantuntijalta (jonka valitsee?) oliko jotain honattavaa?

  Jos sitten valtuutetut (tuleeko asiasta valtuustopykälä, ja montako valtuutettua riittää kun et vaadi enemmistöä?) ovat sitä mieltä, että minun pitää erota, niin sitten mietin olenko itse sitä mieltä, että olisi pitänyt honata, ja jos päädyn myönteiseen tulokseen, eroan.

  Ja olen päälle tyytyväinen, kun pesti alkaa olla ikävä?

  Toivottavasti sinulla on kansanedustajan pestiin noheva avustaja katsottuna, joka toivottavasti ennen kokouksia seuloo sinulle oleellisen honattavan.

  Toki Leo kysyi, ja olen kai itsekin kysynyt, että mitäs valtuuston pj tekee Kh:n kokouksissa? Avainkysymys tässä on mitä Kh teki, ei se honasitteko vai ette. Se ettette honanneet kertoo vain miten hyvin Kh homman hoiti. Se, että valtuuston päätösvallan loukkaamattomuus ei ole sinulla päällimmäisenä kertoo enemmän kuin se, huomasitko Kh:n miinaa vai et.

  Huvittavaa ja surullista on kyllä se, että pohdit ennemmin omaa eroasi kuin sitä ansaitseeko Kh edelleen valtuuston luottamuksen. Kas, kun vaihtoehtoinen selitys sille ettette honanneet mitään oli juuri se, että etukäteen Kh-työn ammattilaisten kanssa sorvattu ja sovittu päätösesitys meni untuvikoilta heittämällä läpi. Ei siitä noin tarvitse nokkiin ottaa, vaikka häpeä on ikävä mutta terveellinen tunne.

  Jos ajaisit Kh:n epäluottamusta, niin voip olla ettei omakaan pj:n pestisi jatkuisi ainakaan jatkokausilla. Mutta ei kai sitä pestiä ikävä tulisi?

 23. avatar Jaska sanoo:

  Huomenta Iisakille ja muille !

  Terveiset Tallinnasta kaikille. Vanha kaupunki on ihan kaunis, mutta hinnat alkavat sielläkin lähestyä hiljalleen Suomalaista tasoa. Iisakin vetoomus vaaleihin ei sikäli mielestäni ole kohdallaan että kunnan päätöksenteko ei voi, eikä saa halvaantua myöskään vaalikauden keskellä. Halvaantuminen on aika lähellä varmasti silloin kun valtuusto ei voi luottaa kaupunginhallitukseen tahi virkamiesjohtoon. Valtuuston pj on ymmärtääkseni kh:ssa valvomassa valtuuston tahtotilan realisoitumista ja Karin tietoihin nojaten, näin ei nyt ole tapahtunut.

  Ymmärrän kyllä näihin asioihin liittyvät inhimilliset tragediat, mutta junan on kuljettava kuitenkin asemalle asti. Näen sinussa Iisakki paljon yhteisönkin kannalta hyviä ominaisuuksia, mutta olet todennäköisesti joutunut tekemään liian monta kompromissiä jotka eivät palvele enää yhteistä etua. Innoparkin synnytys on niinikään varmasti alunperin ollut hyvä idea, mutta tieto-taito ei kaikesta päättäen ole riittänyt.

  Vaihtopenkki olisi varmasti nyt viisas ratkaisu monelle vallan avainhahmolle ja vuoden päästä luottamuksen voi kukin mittauttaa toki uudemman kerran. Paikallisen suuresti arvostamani ”oppositiohenkilön” taholta on minuun jo vedottu seuraavia kuntavaaleja silmälläpitäen ,enkä sitä mahdollisuutta ole vielä poissulkenut – aikarauta näyttää.

 24. avatar Jari Ranne sanoo:

  Ja aamun mietteeksi käytyihin keskusteluihin liittyen asia, jota olen hämmästellyt vuodesta 2000 lähtien, kun aloin aktiivisemmin seurata kaupungin hankkeita, joissa haiskahti huono hallintotyyli:

  Eikö tämän kaupungin palveluksesta löydy yhtään sellaista ihmistä, joka hallitsee viestinnän ja selkokielen silloin, kun esitellään asioita kh:lle ja valtuustolle?

  Kiintoisaa, että niinkin yksinkertaiset asiat, kuin tiettyjen rahojen anomiset ja kohdentamiset on ymmärretty näinkin monella tavalla tai on jäänyt epäselväksi kuka, missä ja mihin. Tai miten monta seurattavaa perusasiaa tai muuta oleellista tiedotusasiaa on jäänyt tiedottamatta tai ymmärtämättä.

  Ja Iisakille palautteena, riippumatta siitä, mitä mieltä kukin nyt käsiteltävistä asiakohdista on: Sinun tulosi valtuuston puheenjohtajaksi on selkeästi tuonut mukanaan uudemman sukupolven keskustelullisuutta, rohkeutta keskustella ja myös mahdollisuutta keskustella. Osallistut itsekin keskusteluun aktiivisesti, kommentoit, kysyt, esität mielipiteitäsi. Ja se on erittäin hyvä juttu! Ja mitä valtuuston puheenjohtajan rooliin tulee, niin uskon, että sekin kehittyy ajan mittaan ja kokemusten myötä sellaiseksi, minkälaista tässä ajassa nyt tarvitaan.
  Niin ja taidat olla keskeisistä vastuuhenkilöistä ainoa, joka on edes ottanut viime kuukausina aktiivisesti osaa keskusteluun. Missä muut luuraavat? Kesäaika ei riitä selitykseksi. Ei myöskään se, että odotetaan ensin selvitysten tuloksia. Kyllä keskusteluun pitäisi voida ottaa osaa ja ottaa kantaa moniinkin kohtiin riippumatta siitä, mitä selvitykset tuovat tai eivät tuo mukanaan. Vai näyttääkö tämä nyt käytännössä sen, kuinka paljon tai vähän kukin on ymmärtänyt ja sisäistänyt läpinäkyvyyden, keskustelun ja avoimen väittelyn tärkeyden?

 25. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Jarin mielipiteeseen on helppo yhtyä, vaikka Iisakin mielipiteistä olenkin usein eri mieltä.

 26. Hannu,

  Onko sinulla näkemystä/tietoa siitä, kenelle tilintarkastajalle kuului vuoden 2009 keväällä kh:n päätösten seuraaminen?

  Kari,

  Logiikka menee niin, että yritän määrittää ennen kaikkea itselleni, olenko huolimattomuuttani laiminlyönyt velvollisuuksiani. Ja kyllä, sen verran armollinen olen itselleni, että jos Innopark-kriittisistä kriittisin Kirsi Ojansuu ei nähnyt hämminkiä kh:n päätöksessä, ei ammattimainen tilintarkastaja, eikä kukaan muukaan, niin katson sen lieventäväksi asianhaaraksi.

  Haluan myös riippumatoman näkemyksen siitä, oliko kh:n päätös kuinka merkittävästi ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa. Kuten Teija Arvidsson totesi, päätöspykälissä puhuttiin konekannan siirrosta, ei lunastamisesta. Toki tulkinnanvaraa oli. Eihän sitä saisi olla, mutta tulkinnanvaraa jää huomattavasti ja usein esimerkiksi lakitekstiin. Sen takia tulkintoja sitten linjataan tuomioistuimissa. Sitä paitsi, itsekin toteat kirjeessäsi selvästi, että myös kh:n päätöksen tarkoituksena oli konekannan lunastaminen.

  Ja sitten tämä kh:n osuus. Kyllä minulta riittää ymmärtämistä tehtävässään tuoreille luottamushenkilöille sen suhteen, etteivät he tajunneet, että kh:n esityksen taustalla saattoi olla aivan toisenlaisia tarkoitusperiä kuin esittelyssä kerrottiin. Ei tämä ollut mikään kh:n valtuustolle rakentama miina. Mutta enhän minä mitään sille voi, jos haluat pitää kiinni salaliittoteoriastasi, jonka mukaan koko kuvio oli kh:n tarkasti suunnittelema juoni… Ja ennen kuin Hannu ehtii taas kerran muistuttaa, vastuuta ei poista se, että tulee kusetetuksi. Mutta seurauksia ja luottamusta pohdittaessa näillä asioilla on merkitystä.

  Ja kyllä Kari, olet ihan oikeassa siinä (riippumatta siitä, etten ole valmis allekirjoittamaan läheskään kaikkia syytöksiäsi), että hävettää todella rankasti. Hävettää muiden, ihan hyvien ja paljon aikaansaaneiden ammattitaitoisten ihmisten puolesta ja hävettää myös omasta puolesta, että luotti esittelyyn näinkin paljon.

  Ja muuten, pesti ei ole ikävä näiden Innopark-asioiden takia. Se liittyy ihan toisiin asioihin, jotka tuon julkisuuteen lähiaikoina. On mennyt hieman maku myös politiikkaan kokonaisuutena. Kyse on alasti vahvistuvasta suuntauksesta, jossa tarkoituksena ei mielestäni ole asioiden eteenpäin vieminen ja kehittäminen, vaan kuvottavan alaston valtapolitikointi ihmisten kannalta tärkeillä asioilla. Ilmiö on globaali, kansallinen ja paikallinen.

  Ja itsereflektion nimissä on myönnettävä, että varmaan jaksaisin sitäkin ihan hyvin, jos keväällä olisi tullut muutama kymmen ääntä enemmän 🙂 Olisi saanut edes kohtuullista korvausta mielipahasta ja käytetystä ajasta… Nykyisessä hommassa vastuu, valta, resurssit ja korvaus eivät oikein kohtaa toisiaan, vaikka suuresta kunniatehtävästä onkin kyse, jota paljon arvostan. Elämällään kuitenkin voisi tehdä muutakin.

  Että ehkä se voisi olla Jaskan ja kumppaneiden vuoro, tervetuloa mukaan. Ja toivottavasti Jarikin jaksaa tehdä paluun. Karia odottaa punainen matto, kansalaisten adressit ja ainakin parin puolueen kiihkeät pyynnöt, joihin uskon että hän myös lopulta taipuu. Tai ainakaan kukaan ei ole ottanut kiinni siihen tarjoamaani viskipullovetoon? Tiedoksi vielä Leolle, ettei mulle mikään Lepaan Anna -litku kelpaa, jos juomaan alan. Sori vaan Hattula ja Hamk.

 27. avatar Hannu Kärpänen sanoo:

  Pikamorot Iisakki!

  Valtuutettuna lähden siitä, että valtuutettu voi luottaa esittelyyn eikä hänen tarvi vahtia tekemiensä päätösten toteuttamista. Palkolliset ovat sitä varten. Mitä 2009 tilintarkastukseen tulee, sinun kannattaa varmistaa tilintarkastajien silloinen työnjako vaikka nykyiseltä tarkastajalta. Ja vielä kerran: Ei tämä systeemi saisi pyöriä niin, että mitä vaan saisi tehdä, ellei kukaan huomaa. Toki meillä on oltava kontrollijärjestelmä tarkastuslautakuntineen, mutta esim tarlan päätehtävä on arvioida valtuustolle, miten sen asettamat tavoitteet (miten vuosi meni) on toteutettu. Ei se ole mikään poliisitehtävä.
  Lämmöllä, HK

 28. Moro Hannu,

  kerrankin ollaan jostain samaa mieltä. Myönnän, että en lainkaan tajunnut, että kh:n pykälässä saattaisi mahdollisesti olla jotain vedätystä taustalla. Luotin valmisteluun.

  Kysyn mielipidettäsi nyt ihan vilpittömästi. Jos olisit minä, ja tuo kh:n pykälä olisi mennyt läpi sormiesi (olettaen, että se osoittautuu myös objektiivisessa arvioinnissa selkeästi valtuuston päätöksen vastaiseksi), niin eroaisitko?

  Muutkin saa vastata galluppiin, mutta ensisijassa kuulostelen valtuutettujen mielipidettä, kun harkitsen ratkaisua.

 29. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Iisakki,

  saitko nyt jonkin trauman?! Vastasit Leon kirjoitukseen, jossa hän ei vaatinut sinun eroasi, vaan otit eroasian itse esille. En ole havainnut tässä kenenkään muunkaan vaativan eroasi.

  Ennen jatkamista oikaisen lauseesi: ”Sitä paitsi, itsekin toteat kirjeessäsi selvästi, että myös kh:n päätöksen tarkoituksena oli konekannan lunastaminen.”. En totea, lue uudelleen.

  Yritän vielä täsmentää Kh:n roolista antamaani lausuntoa, joka pitää ymmärtää laajemmassa kontekstissa: mikä on valmistelun kielenkäyttö, ketkä ja missä yhteydessä sopivat asioista etukäteen jne. Mielestäni ainakin minun kirjoituksistani on systemaattisesti käynyt selville kanta, että pieni piiri sopii ja suunnittelee asiat jo ennen Kh:n kokouksia, ja siksi Kh:n esittelytekstit ja pöytäkirjat näyttävät todellisuuteen verrattuna vähintäänkin luovilta.

  Kh oli ”uusi” 2009 alussa, ja asioita oli paljon, kyllä. Mutta kaikki eivät olleet yhtiöasioissa ja Kh:n jäsenyydessään uusia. 16.3. Kh:een tuotiin päätöspykälä jonka koneiden siirtoa koskevaa osaa ei olisi enää pitänyt olla edes olemassa, ainoastaan rahojen allokointipykälä.

  Siinä Kh:n untuvikko-osa ja valtuuston saunapuhdas puheenjohtajisto meni naamalleen tarkalleen plänin mukaan.

  Puhut Iisakki koko ajan salaliittoteoriasta. Koetan varmaankin typerällä vertauksella saada sinut käsittämään miltä asiat täältä käsin näyttävät:

  Shakki. Säännöt ovat niin yksinkertaiset, että ne voi oppia ennen luku- ja laskutaidon oppimista, vaikka pelissä on vaikeusastetta loputtomiin. Ajattele sitten, että luottamasi kaveri on opettanut sinulle ”shakkia”, ja olet pelannut hänen kanssaan vuosikaudet, mutta tämä pelikaverisi huiputtaa sinua koko ajan. Paikalle lampsii tikkaria imeskelevä nössi 5 vee joka huomauttaa kaverisi kusettavan sinua koko ajan. Mitä se nössi voi tehdä saadakseen sinut uskomaan, kun kaveri vakuuttaa kaiken olevan OK? Paljonko tarvitset todisteita?

  Tilintarkastajista: viimeksi eilen törmäsin kaupungin 100% omistamaan strategiseen yhtiöön, jossa tapahtumat menivät seuraavasti: yhtiökokous 21.4.2010 jossa valittiin uusi hallitus – tämä uusi hallitus allekirjoitti edellisen vuoden tilinpäätöksen 24.4.2010 ja Audiatorin tilintarkastaja Tuulikki Tuononen tarkasti tilinpäätöksen 28.4.2010 ollen sitä mieltä että kaikki on ihan kosher. Hiffaatko mikä meni pieleen? Eikö tilintarkastaja huomannut, välittänyt, vai mistä oli kyse? Ja mikä #¤%&/:le sai uuden hallituksen allekirjoittamaan?!

  Nämä talousasiatkin ovat sellaisia, että vaikka taloutta, laskentaa, ekonomiaa ja nimeä itse vaikka mitä voi lukea ikänsä kaiken ja aina oppia lisää, perusasiat ovat kuin shakin säännöt. Kun joku taatusti ja varmasti talousosaava esittelee Kh:lle tai valtuustolle alkeisesikoululaisperussääntöjen vastaista soopaa, hän valehtelee tietoisesti, niin se vain on.

  Ja sinä syytät minua salaliittoteoreetikoksi.

  Takaisin aiheeseen… en ole havainnut ainakaan tässä ketjussa kenenkään vaativan sinua eroamaan, mutta hämmästystä herättää millainen määrä jäävettä vaaditaan sinun herättämiseesi?!

 30. avatar Leo Leppänen sanoo:

  Morjens Iisakki!

  Kantani ilmenee 8.8 väsäämästäni kommentista. Sen numero on 1. Vastasin jo siellä nyt sinun järjestämään galluppiin (siis etukäteen, pyytämättä ja ilmeisesti jopa yllättäen). Hannu varmaan kääntää tämän sattuman salajuoneksi tai salaliiton vedätykseksi.

  Jatka valtuuston puheenjohtajana toimikauden loppuun. Mutta kuuntele herkällä korvalla, mitä tämän blogiosaston katsomovalmentajat huutelevat sinne pelikentälle. Meistä osa on sellaisia, jotka ovat – paitsi kykeneviä varsinaisiksi valmentajiksi – sellaisessa huippuvireessä, että menestyisivät hyvin jopa pelaajina useilla eri paikoilla. Nämä katsomovalmentajat hakkaavat kirkkaasti HPK:n sikakatsomon vastaavat tyypit.

  P.S. Huomautan, että viini (esim. Lepaan Anna) on viisasten juoma. Tämä on vanha viisaus. Poliitikkona tiedät, että kansa tietää! Viskilaseihin syljen.

 31. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Dziisös Leo,

  syljet viskilaseihin?!

  Ja Iisakilta olisi loputon määrä hyvää viskiä nyljettävissä. Nyt kaikki viskin ystävät vedon lyöntiin, Leo räkiköön tyhjään lasiin.

 32. avatar Riitta Nyqvist sanoo:

  Moikku!
  Viskin ystävänä löisin vetoa, olen vain unohtanut, mistä veto?
  Sama se toisaalta, hyvän aineen puolesta kannattaa aina.
  Riitta

 33. avatar Jaska sanoo:

  Iltaa VT kolmosen kupeesta !

  Kansan äänestys asian tiimoilta kuulostaa ehkä yliampuvalta, mutta jonkinlainen yleisen asenneilmaston kartoitus olisi tässä tilanteessa varmasti paikallaan. Se toimisi osaltaan myös viestinä maksajataholle – teidän mielipidettänne kuunnellaan. Tiedän että aika monet kuntalaiset ovat muutenkin tuohduksissaan palveluiden karkaamisesta yksityiselle taholle ja nyt vielä tämä IP- sotku. Tässä olisi Iisakki esim. HäSa:lle oiva tilaisuus nostaa profiiliaan äänestäjiä ja lukijoita kuuntelevana tiedotusvälineenä.

 34. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Riitta & muut viskin ystävät,

  Iisakki heitti 19.6. tällaisen hanskan blogikollektiivin naamalle:

  ”En muuten ole koskaan ollut kovin innokas vedonlyöjä (edes muiden rahoilla 🙂 , mutta nyt olisin valmis riskeeraamaan kohtuullisen viskipullon verran, että Kari on reilun vuoden päästä perussuomalaisten tai keskustan ehdokas kuntavaaleissa. Tarttuuko Leo, Heikki tai joku muu vetoon?”

  Älkää sitten tyytykö mihinkään tonkanpesuveteen. Paljonko sovitaan minun provikakseni?

 35. avatar Riitta Nyqvist sanoo:

  Tervehdys Kari!
  Asianosaisena voit valita minun voitto-lekani merkin ja putelin sisällöstä saat 50%.
  T. Riitta

 36. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Riitta,

  Bueno, sitten vaan veto kiinni Iisakin kanssa!

 37. avatar Riitta Nyqvist sanoo:

  Oletko Iisakki kuulolla, veto on minun puoleltani vahvistettu.
  Riitta

 38. avatar Leo Leppänen sanoo:

  Ilkka!

  Harazoo, saat koko potun avaamattomana!

  – lexa

 39. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Moi Leo,

  onneksi viskin kammosi ei estä sinua sallimasta toisten nautintoa!

  Tämä diilihän vain senkö paranee, kunhan muistat vetää vedon Iisakin kanssa kiinni.

  T. Kari

  PS. Viski estää dementiaa…

 40. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  No niin,

  ja nyt pala vakavampaa asiaa…

  Tässä ketjussa on keskusteltu mm. siitä, mitä ISF esitys konekannan siirrosta, ja Kh 19.1. ja Kv 26.1. päätökset asiasta oikein tarkoittivat.

  Olen varmasta lähteestä nyt saanut kuulla, että ISF on em. päätösten jälkeen tiedottanut henkilöstölleen FMS:n ostavan ISF:n konekannan kaupungin myöntämien varojen turvin.

  Tarkistin ilmaisun: leasingsopimukset oli tarkoitus lunastaa, ja koneet siten ostaa FMS:lle.

 41. avatar Leo Leppänen sanoo:

  Iisakki!

  Oletko vielä hengissä? Viskiveto (litran pullo skottia) on sitten minun osalta vahvistettu. Valtuutan Karin noutamaan mahdollisen voittopotun.

  – lexa

 42. avatar Hannu Kärpänen sanoo:

  Moron!

  Iisakille pikaisesti kohtaan 28. Valtuuston pj:n tehtävänä on nyt valtuuston puolesta huolehtia, että ne tahot, – jotka mahdollisesti ovat huolimattomuuttaan, tahallaan , laiminlyönnein tai muulla tavalla aiheuttaneet vahinkoa, haittaa tms tai olleet tiedottamatta , esitelleet puutteellisesti , valehdelleet tai muuten menetelleet väärin tai tehneet päätöksiä ilman valtuuksia tai laiminlyöneet työtehtäviään etc, etc,- joutuvat tekemisistään vastuuseen, saavat kenkää jne. Tässä prosessissa siis pj on valtuuston tontin vartija ja varsinainen prosessi käydään yhdessä valtuustossa , hallituksessa jne. Jos pj vain silittelee ja nöyristelee virkamieskunnan edessä, voi pj:llekin käydä huonosti (ainakin normaalisti). Viranhaltijat ja toimarit on palkattu hoitamaan asioita rahan edestä ja vastuu on myös kannettava.
  Kun kysyit kohdassa 28 eroaisinko, niin vasta edellä luetellun vahtimisen jälkeen jälkeen kysyisin valtuustolta, mitä mieltä valtuutetut ovat?
  Ota valtuuston pj:n rooli, niin hyvä tulee.
  Terkuin HK

 43. Iltaa,

  hengissä ollaan, jopa Hämeen liiton ja sairaanhoitopiirin hallitusohjelmaa käsitelleen palaverin jälkeen. Jos Kari ihmettelee, kuinka paljon jäävettä herättämiseeni tarvitaan, niin se ei ole mitään verrattuna eräisiin muihin poliitikoihin… Ja edessä on sentään valtion leimalla varustettua virallista tekstiä mustaa valkoisella, ei varjotarkastusta tai blogikeskustelua.

  Ja tämä ei ollut lainkaan väheksyntää Karin tekemää työtä kohtaan, vaan luonteenomaista lähdekritiikkiä syistä, joita olen aiemmin jo käynyt läpi.

  Edelleen virallinen tarkastus on se, joka hävittää rippeet omasta osittaisesta denial-vaiheestani, mutta kunta- ja palvelurakenneuudistus ei Suomessa etene, ennen kuin hallitus sen tunkee kuntapäättäjien kurkusta väkisin alas.

  Mistä pääsemmekin siihen viskiin. Leo ja Riitta, vedot täten vahvistettu. Yllä mainittujen ehtojen mukaisesti valitsen merkin itse, mutta uskon Karin viskin mahdollisena nauttijana olevan tyytyväinen. Voiton sattuessa omalle kohdalleni, en vaadi mahdottomia.

  Ja Hannu, vastuulliset etsitään ja laitetaan kantamaan vastuuta suhteessa tekojensa/laiminlyöntiensä laajuuteen. Kaupunginjohtajien osalta luottamusta tullaan suurella todennäköisyydellä mittaamaan valtuustossa, jossa jokainen punnitkoon herrojen ansioita ja virheitä. Minulle sopii, että sen jälkeen arvioidaan avoimesti omaakin luottamustani, vedän kyllä johtopäätökset vielä vähän herkemmin kuin arvon blogistien näkemyksistä – joita siis kohtuullisen herkällä korvalla kuuntelen (tiedoksi Leolle).

 44. avatar PERTTI HÄMÄLÄINEN sanoo:

  Melkoinen soppa ja sekasotkuhan nämä asiat näyttävät olleen, kyllä sen on viime vuosien ajansaatossa täältä kaukaakin huomannut, sen ettei kaikki ole näissä asioissa ollut läheskään jos juuri ollenkaan kohdallaan, ei. Ihmettelen tätä ja näitä niin kuin niin monia muita asioita siellä synnyinseudullani !

 45. avatar PERTTI HÄMÄLÄINEN sanoo:

  Mikähän kumma tässä nyt on, kun kirjoitin turhan kommenttini väärään paikkaan.

Jätä kommentti

css.php