Päivän lööppi

Maanantain Hämeen Sanomien etusivun otsikko on herättänyt aiheellista hämmennystä. Sitä se herätti itsessänikin, koska ”Johtajakaksikolle puhtaat paperit” ei lainkaan vastannut antamani haastattelun henkeä tai sisältöä.

On ihan selvää, ettei kenellekään Innoparkin johdannaisista päättäneelle tai yhtiön toimintaa valvoneelle tule puhtaita papereita. Lööpissä mutkia vedettiin suoraksi valitettavien toimituksen sisäisten sekaannusten vuoksi, mutta sellaista se on, virheitä ja sekaannuksia tulee kaikille. Niin kaupunginjohtajille, poliitikoille kuin toimittajillekin.

En koe olevani Paavo Lipposen tasolla ja meriiteillä varustettu poliitikko, jotta vaatisin lehdeltä anteeksipyyntöä huomisen lehden etusivulla. Asia on jo käsitelty, pahoiteltu ja anteeksi annettu minun ja toimittajan välillä. Huomisen lehdessä asiaa avataan vielä lyhyellä tarkennuksella ja ryhmyrien näkemyksillä.

Niille joita kiinnostaa syvemmin, laitan tähän julkiseenkin levitykseen aamusella valtuutetuille kirjoittamani meilin, jossa yritin avata todellista tuumailuani asian tiimoilta:

 

On syytä täsmentää valtuutetuille aamun lööppiä, jossa oli vedetty kohtuullisen rajusti mutkia suoraksi. Etusivun otsikko ”Johtajakaksikolle puhtaat paperit” ei vastannut haastatteluni sisältöä lainkaan.
 
Lienee selvää, ettei kukaan Innopark-päätöksien ja valvonnan kanssa tekemisissä ollut voi kuitata itselleen ”puhtaita papereita”.
 
Tein haastattelun puhelimitse Tanskasta toimittajan kanssa ja pyysin jutun tarkistettavaksi. Pyysin juttuun muutamia täsmennyksiä ja tarkennuksia, mutta nämä eivät valitettavasti menneet perille etusivun lööpin tekijälle, joka oli eri toimittaja. Varsinaisen jutun toimittaja jätti uutistekstistä pois kommentin, joka olisi täsmentänyt asiaa kaupunginjohtajien osalta ja vesittänyt iskevän lööpinkin.
 
Kesällä haastattelussa sanoin, että kaupunginjohtajien luottamus saattaa tulla valtuuston punnittavaksi, riippuen siitä mitä erityisessä tarkastuksessa selviää. Kuten jo tuolloin totesin, koko ajan on ollut selvää, että Innoparkin hallituksessa on tehty iso virhe korkojohdannaisten suhteen. Valvonta on pettänyt myös kaupungin lainatakauksen käytössä Iron-rakennuksen suhteen.
 
Olen tuonut esiin, että omaan arviointiini vaikuttaa se, onko näitä virheitä tehty tietoisesti. Tarkastus ei antanut tällaiselle näkemykselle tukea, vaan päinvastoin. Myös kh:ssa on käyty läpi näihin asioihin liittyvää toimintaa kaupunginjohtajien osalta. Tältä osin kaupunginjohtajilla on minun luottamukseni.
 
Luottamuksen menettämisestä säädetään kuntalaissa. Ilman pätevää syytä ja perustelua ei voi erottaa edes kaupunginjohtajia, vaikka joku ehkä haluaisikin. Tapani Hellsténiä tulee kohdella johdannaispäätösten osalta osana Innoparkin hallitusta, enkä näe, että kollektiivinen huono päätös voisi johtaa luottamuksen menettämiseen varsinaisessa virkatoimessa.
 
Juha Isosuo taas ei ole ollut tietoinen Innoparkin hallituksen päätöksestä keskeyttää Moreenin hankkeet, vaan on rutiininomaisesti pannut täytäntöön valtuuston takauspäätöksen. Tämäkään ei nähdäkseni lain perusteella voi johtaa luottamuksen menettämiseen.
 
Laissa myös todetaan, että luottamusta tulee tarkastella loukkaamatta tarkoitussidonnaisuus-, suhteellisuus- tai objektiviteetti-periaatteita.
 
Omasta mielestäni olen toiminut tässä asiassa johdonmukaisesti ja kiihkottomasti, mutta pelkästään otsikot lukemalla (niin heinäkuulta kuin tänäänkin) asiasta voi saada kovin kummallisen kuvan.
 

Iisakki Kiemunki
 

26 kommenttia artikkeliin “Päivän lööppi”
 1. avatar Leo Leppänen sanoo:

  Moro!

  Hämeen Sanomien jutussa ihmettelin isosti lausuntoasi, jonka mukaan johdannaisten kirjanpidollisessa käsittelyssä on kysymys pelkästään akateemisesta oppiriidasta. Et näköjään ymmärrä riittävästi kirjanpitoa ja sen tarkoitusta.

  Toimitusjohtaja Mikko Koivulehto komppasi lausuntoasi. On siinä meillä Innoparkin johdossa talousosaaja! Pitäisi suunsa kiinni, jos ei ymmärrä kirjanpidosta kuin alkeet.

  Lyhyesti: Kirjanpidon tulee kuvastaa mahdollisimman hyvin yhtiössä tehdyt päätökset sekä niistä aiheutuneet ja aiheutuvat riskit. Nyt tilanne ei ole tämä. Viime vuosien tilinpäätökset eivät anna oikeaa kuvaa yhtiön taloustilanteesta. Tässä tilanteessa ei aivan väärin puhua akateemisesta oppiriidasta.

  Lehden taloustoimittajalta oli hieno kommentti jutun yhteydessä. Sinun ja Mikon kannattaa opiskella se.

  – lexa

 2. avatar verkot tötterölle sanoo:

  Leppänen- Kiemunki 6-0

 3. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Kiitti Iisakki,

  tuotat hienoa matskua jatkokäsittelyä varten, jota tosin hidastaa (ei estä) se, että kaupunki ei luovuta julkisia asiakirjoja.

  En toista isku iskulta jokaista Hellsténin, Isosuon tai Kh:n sösseröintiä asiassa, puutun tällä kertaa vain juuri heittämääsi emämöläykseen:

  ”Tapani Hellsténiä tulee kohdella johdannaispäätösten osalta osana Innoparkin hallitusta, enkä näe, että kollektiivinen huono päätös voisi johtaa luottamuksen menettämiseen varsinaisessa virkatoimessa.

  Juha Isosuo taas ei ole ollut tietoinen Innoparkin hallituksen päätöksestä keskeyttää Moreenin hankkeet, vaan on rutiininomaisesti pannut täytäntöön valtuuston takauspäätöksen.”

  Kannattaisi valtuuston pj:n lukea kuntalaki, kaupungin johtosääntö, konserniohjeet sekä Kh:n päätökset Innoparkin valvonnasta ja ohjauksesta uudelleen ajatuksella.

  Kaupunkikonsernin konsernijohto määritellään kuntalaissa 3 luku 25a §.
  Kaupunginjohtaja on lakisääteinen osa konsernijohtoa, eikä hänen tämä rooli suinkaan katoa tytäryhteisön hallituksen rivijäsenyyden taakse. Puhut pehmeitä kuin keitetystä lampaanpäästä.

  Apulaiskaupunginjohtaja taas on johtosäännön ja konserniohjeistuksen nojalla yleisesti aina, ja Kh:n 12.02.2007 § 9 nojalla erityisesti ja virkavastuullisesti ollut Innoparkin tavoitteiden toteutumista ja toimintaa seuraava henkilö ajalla 1.1.2007 – 31.12.2008. Ei ole Isosuolla mitään mahdollisuuksia vedota tietämättömyyteen Ironin lainan 17.03.2008 tapahtuneen noston suhteen – hänen virkavastuinen velvollisuutensa oli tietää.

  Edellä lueteltu sääntely yhdessä sitovat konserniyhtiön hallinnon ja kaupunkikonsernin johdon erottamattomasti toisiinsa – toisella on velvollisuus kertoa, ja toisella on velvollisuus ottaa selvää.

  Kuntalain 70 § sanoo yksikäsitteisesti:

  ”Tytäryhteisön tiedonantovelvollisuus

  Kunnan tytäryhteisön hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot.”

  Konsernijohdon tehtävät taas selviävät hallinnon osalta mm. kuntalain 25a §, ja kaupungin konsernitilinpäätöksen osalta kuntalain pykälistä 68 § ja 69 §. Poiminta pykälästä 69 § koskien kuntakonsernin tilinpäätöksen toimintakertomusta: ”Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.”

  Joten, konsernijohdolla on VELVOLLISUUS hankkia tiedot ja varmistaa, että sillä on kaikki oleellinen tieto. Kaupunginjohtaja ei voi väittää ettei hän tiennyt 40 millin johdannaisista. Kun kuntakonsernin konsernitilinpäätös edellyttää kuntalain 68 § mukaan myös konserniyhtiöiden liitetietojen yhdistelemistä, ei ole kaupungin näkökulmasta mitenkään selitettävissä tai puolusteltavissa, että kaupungin konsernitilinpäätöksessä, sen liitetiedoissa tai toimintakertomuksessa ei sanota sanaakaan konserniyhtiöiden kymmenien miljoonien johdannaisista, oli niiden kassavirrat tulosvaikutteisia tai ei.

  Mutta kiitos Iisakki matskusta, kerro lisää.

 4. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Pari tarkenusta edelliseen:

  1) Isosuon tehtävä ja velvollisuus on ollut tietää 17.3.2008 Ironin lainaa nostettaessa, että hanke on keskeytyksissä. Yhtiöllä on ollut myös valtuuston antama velvoite antaa Kh:lle puolivuosittain raportti Moreenin hankkeiden edistymisestä. Ainoa tällainen raportti on annettu 22.1.2007. Mikäli yhtiö olisi raportoinut 6 kk:n välein valtuuston edellyttämällä tavalla, ja Isosuo olisi virkavastuullisena valvonut toimintaa, ironin lainaa ei olisi voitu nostaa ja käyttää juokseviin menoihin.

  2) Puhuessani kaupungin konsernitilinpäätöksessä ja siihen kuuluvista liitetiedoista ja toimintakertomuksista, tytäryhteisöissä olevat kymmenien miljoonien johdanannaiset tulisi mainita riippumatta niiden kassavirtojen tai arvonmuutosten kirjaamismenettelystä. Ne muodostavat joko taseeseen kuuluvan tai sen ulkopuolisen merkittävän vastuun ja riskin, joka vaikuttaa oikean ja riittävän tiedon saamiseen kaupunkikonsernin ja sen tytäryhteisöiden taloudellisesta asemasta.

 5. avatar Leo Leppänen sanoo:

  Moro taas!

  Lueskelin uudelleen po. kirjoitukset Hämeen Sanomista.

  En ihmettele kovin paljon, kun valtuuston puheenjohtaja puhuu puuta heinää säädöksistä ja kunnan omista määräyksistä tällaisessa harvoin esille tulevassa asiassa. Sitä paitsi hän on poliitikko, ja vuoden kuluttua on kuntavaalit, joten Innoparkin kupru pitää saada mahdollisimman nopeasti painettua villaisella ja pois päiväjärjestyksestä.

  PwC:n toimeksiantoon ei sisältynyt kaupungin päätöksentekoprosessin arviointi, ei myöskään konsernivalvontaa suorittaneiden viranhaltijoiden ja Innoparkin päättäjien oikeudelliset vastuut. Iisakki selvitti nyt lehden haastattelussa pääosan tästäkin ongelmakokonaisuudesta! Pieleen meni.

  Ehkä olisi ollut viisasta laittaa asialle pari ulkopuolista juristia ja vasta heidän laatimien selvitysten jälkeen ottaa kantaa esim. viranhaltijoiden ja Innoparkin päättäjien vastuista. Ilmeisesti tältä osin kuprua ei haluta tutkia pohjamutia myöten.

 6. avatar Leena Suojala sanoo:

  Asiaa täysin pelkkänä perämettän kuntalaisena seuranneena huvittaa tämä kaupunginhallituksen pää-äänenkannattajan eli Hämeen Sanomien otsikoinnit. Kuntaliitoksen yhteydessä pari vuotta sitten revittiin etusivun otsikoita kyseisessä aviisissa Lammin kunnan tekemistä takauksista – peräti 400 000 euroa – vastuuttomana päätöksen tekona ja huonona hallintona , maalamalla ”uhkakuvaa” sen kaatumisesta kantakaupunkilaisten vastattaviksi. Nyt ollaan isossa suossa Innoparkin kanssa koko konkkaronkka, eikä tunnu olevan tiedossa edes kuka on vastuussa.

 7. avatar Hannu Kärpänen sanoo:

  Tervehdys!

  Annoin HäSanomille tänään aiheesta haastattelun, joka alkoi: ”Yksiselitteisesti voidaan sanoa ,että valt pj ei ole tehtäviensä tasalla”. Ei tarvi vieläkään muuttaa kantaani, vaikka lehti ei liene sitä lausumaa painanutkaan. Nyt ei mene enää puurot ja vellit seksisin, nyt menee jo kaikki sytykkeitä myöden.
  Saa aivan betoniraudasta vääntää, että asiassa pitää edetä oikeassa marssijärjestyksessä. Ensin kaikki selvitykset, sitten vasta johtopäätökset. Tuossa mielessä hallituksen esitys valtuustolle, minkä taakse valt pj kin lienee hirttäytynyt, on aivan fiasko.
  Vaan vielä on aikaa järjenkäytölle.
  Terkuin HK

 8. avatar Irma Taavela sanoo:

  Terve!

  Olen Leo Leppäsen edellisen kommentin kanssa samoilla linjoilla.

  Onkohan KH tilaama selvitys muuten ollenkaan sitä, mitä valtuuston päätös asiasta edellytti?

  Iisakki hyvä, pyydä oikaisevaa juttua lehteen, mikäli ei vastannut näkemyksiäsi.

  T. Irma

 9. Iltaa,

  Leo, huomaan että sisälukusi taitosi on ruostumaan päin. Kannattaa lukea vielä kerran ajatuksella ja pohtia, mitä tarkoitin. Voin myös avata asiaa: en viitannut, eikä Koivulehtokaan, akateemisella kiistalla tapahtuneeseen menettelyyn yhtiössä. Vaan tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Ei synny riitaa siitä, miten johdannaiset kirjataan, kunhan kirjanpitolautakunta on tehnyt linjauksensa. Se ei ole siis olennaista poliittisen päätöksenteon kannalta ensi maanantaina.

  Puhuin myös erityisen tarkastuksen tuloksista. Se ei tuonut meille muuta uutta informaatiota kuin toistaiseksi ratkaisemattoman tilintarkastajien kiistan merkintätavasta. Jo ennestään hyvin tiedettiin ja tunnustettiin, ettei tämän tyyppisiä korkojohdannaisia olisi koskaan pitänyt ottaa. Ja kyllä, niiden sisällöstä olisi tullut informoida konsernijohtoa ja valtuustoa vuosittain. Tämä tieto kuitenkin selvisi kaupungin johdolle vasta 2010 syksyllä. Nämä seikat ovat olennaisia, kun mietitään esittämääni tarkastuslautakunnan selvitystä. Tilintarkastusyhteisöiltä ei näitä palveluja ja tarkastuksia voi vain ostaa. Ne eivät tee sellaista.

  Olen todennut Hämeen Sanomissa heinäkuussa ja näillä palstoilla useaan kertaan, että tietämättömyys ja ymmärtämättömyys ei poista vastuusta yhtiön hallituksen jäseniä ja virkamiehiä. Tätä vastuuta kuvailin Hellstenin osalta Innoparkin hallituksessa tehdyissä päätöksissä ja Isosuon osalta yhtiön valvojana. Hellstenin vastuun ja velvollisuuksien laiminlyönnin muilta osin olen todennut jo useasti muissa yhteyksissä, kuten jo todettua.

  Olen myöskin tietoinen konsernioohjeistamme, kuntalaista muista tehtäväni hoitoon liittyvistä säädöksistä. Kuntalain tulkintaa olen lukenut luottamuksen mittaamisen osalta erityisen tarkasti. Oma arvioni siihen, erityiseen tarkastukseen ja kaupunginhallituksessa läpi käytyihin seikkoihin ja kuulemisiin pohjautuen on, että kyseiset valvonnan ja ymmärtämisen tahattomat laiminlyönnit eivät riitä luottamuksen menettämiseen kuntalain tarkoittamassa mielessä. Toki saa olla eri mieltä, ja varmasti ollaankin. Hannu saa minun puolestani vaatia vaikka kuolemantuomiota, jos siltä tuntuu.

  Kari saa käyttää materiaaliaan, miten lystää. Karin materiaalia ja erilaisia teorioita on kertynyt nyt satoja liuskoja eri asioiden yhteyksissä, enkä ole löytänyt esimerkiksi tästä erityisestä tarkastuksesta tukea näille teorioille. Ihmettelin, ettei ”varjotarkastuksessa” kiinnitetty huomiota lainkaan tähän kirjaamisseikkaan, vaikka PWC:n näkökulmasta se oli 90-prosenttisesti merkittävin ja käytännössä lähes ainoa olennainen havainto. Kari kuitenkin on ilmentänyt kirjoituksissaan ymmärtävänsä syvällisesti tilinpitoa ja -tarkastusta.

  Minä kannatan, että asiat selvitetään sekä kirjanpitolautakunnassa että tarkastuslautakunnassa. Näistä voidaan käydä keskustelua myöhemminkin. Ensi maanantaina pitää kuitenkin ajatella myös Innoparkin tulevaisuutta, toimintaa ja kaupungin vastuiden ja välillisen omaisuuden hoitoa. Korkojohdannaisten osalta on järkevää päättää, kuinka ja millä aikataululla niistä hankiudutaan eroon. Hieman hämmästytti, kun tänään esitin korkojohdannaissopimusten esittelyä ja ulkopuolisen arvion laatimista valtuutetuille vielä ennen maanantain valtuustoa, ja sitäkin tunnuttiin vastustavan tietyltä taholta. Ihan kuin näitä ei sittenkään haluttaisi selvittää, vaan ainoastaan vetkuttaa, pelata poliittisia pelejä ja hämmentää mahdollisimman pitkään? Se ei ole kaupungin edun mukaista.

 10. avatar Leo Leppänen sanoo:

  Olen nyt tavallista aktiivisempi, koska vanhasta muistista olen edelleen kohtalaisen hyvin perillä kunnallisoikeudesta ja kirjanpidosta.

  Innoparkin korkojohdannaisiin liittyvä päätöksenteko on selvitettävä perusteellisesti. Tätä mieltä ovat Hämeenlinnan kolmen suurimman valtuustoryhmän puheenjohtajat. Uutinen on julkaistu äskettäin Hämeen Sanomien nettisivustolla.

  Ryhmyreiden toimintaan on tullut suoraselkäisyyttä sen jälkeen, kun Jorma Hassinen poistui takavasemmalle ja Johannes Koskinen ryhtyi demareiden nokkamieheksi.

  Jos Iisakki Kiemunki vielä antaa samanlaisia lausuntoja kuin tänään Hämeen Sanomissa, myös hänen luottamus on otettava harkintaan.

 11. Irma,

  Selvitys on valtuuston tahdon mukainen niin paljon kuin se voi olla. PWC rajasi itse oikeudellisten vastuiden ja kaupungin päätöksenteon selvittelyn pois toimeksiannostaan, koska oikeudellisia vastuita voidaan selvittää vain tuomioistuimissa ja jälkimmäinen kuuluu tarkastuslautakunnalle.

  Huomisessa lehdessä on oikaisu tuossa ryhmyreiden haastattelun ohessa, johon Leo viittasi. Minä olen selvittämisen kannalta samaa mieltä kuin ryhmyrit. Mutta tuon selvityksen ja haastattelut on omalta osaltaan tehnyt PWC ja kuvailee ko. päätöksentekoa raportissaan. Siitä pidemmälle selvitystä voi tehdä vain tarkastuslautakunta parhaaksi katsomallaan tavalla – tai sitten poliisi, jos joku tekee rikosilmoituksen. On kuitenkin varsin kyseenalaista, ottaako poliisi asiaa tutkittavakseen, jos ilmoittaja ei keksi rikosnimikettä asialle.

 12. avatar Hannu Kärpänen sanoo:

  Moron Iisakki!

  Ihan aikuisten oikeasti lasket leikkiä vakavalla asialla. Tiedät sen itsekin. Ja yrität sekoittaa asioita. Valtuutetuille pitää tuoda kaikki mahd aineisto esille. Näyki sitä miten kerkiät, se on tehtäväsi! Mieti pikkasen hallituksen esitystä!!!!! Ei nähnyt liitteissä hallitus johdannaissopimusta eikä esitä sitä missään myös valtuustolle! Ja arvaa kysyykö joku jossain että pitäiskö valtuutettujen tietää mitä johdannaissopimuksissa lukee, niissä joista he päättäisivät ja jotka tulevat kauipunkilaisten kontolle maksettaviksi, kenties!!!! Ja samaan aikaan joku pohtii ymmärsikö Innoparkin hallitus mitä teki, kun hyväksyi johdannaiset! Ja joku kyselee pitäisikö valtuutettujen saada tietää mihin sitoutuu. Ihan perseestä, vaikkei saisi sanokaan. Mutta tämän syvemmälle ei hyväveli uppoa! Ja ettei selvitettäisi vastuita! Siinä vasta jutut!
  Iisakki hei , ota roolisi!

  Terkuin HK

 13. avatar Hannu Kärpänen sanoo:

  Moron IIsakki!

  Ihan pikaisesti: Virkavelvollisuuden rikkominen: Olisko kukaan tohon?? Kokeiletko?
  T HK

 14. Hannu,

  kun esitin, että korkojohdannaissopimus esitellään ensi maanantaina valtuutetuille ja pyydetään mukaan asiantuntija puolueettomasta pankista tulkitsemaan ja arvioimaan sitä, niin kuka se oli, joka älähti vastalauseensa, ettei niin nopeasti sentään saa?

  No, joka tapauksessa ensi ma klo 16 on ylimääräinen valtuustoinfo, jossa sopimusta avataan valtuutetuille. Epäilen nimittäin, että ilman rahoitusalan asiantuntijaa teksti ei avaudu Sinulle, ei minulle, eikä kenellekään muullekaan maallikolle. Ei edes arvon kollegablogisteille. Siksi itse olen tähän asti tyytynyt asiantuntijoiden ja Ismo Uusitalon antamiin selvityksiin johdannaispaketin ominaisuuksista, enkä ole kokenut tarpeelliseksi nähdä itse dokumenttia. On hyvä tietää rajoituksensa. Mutta jos sen paperin näkeminen autuaaksi tekee, niin kaikin mokomin! Luulisi kelpaavan esitetty järjestely.

 15. avatar Leo Leppänen sanoo:

  Iisakin Innoparkin kirjanpitoa koskevan kommentin johdosta totean, että yhtiön johdossa tiedettiin varmasti johdannaisiin liittyvät isot riskit ja PwC:n raportin s. 15-17 mainitut kirjanpitolain mukaiset käsittelytavat. Lisäksi uskon, että ainakin joku hallituksen jäsen ja tilintarkastaja olivat vähintään hajulla asiassa.

  Kirjaustavaksi ja asian esittelytavaksi valittiin huonoin vaihtoehto riskien ja tataloustilanteen kuvaamiseksi. Mikään normi ei estänyt tilinpäätösten laatimista kuten PwC:n raportissa on selvitetty. Eikä siihen tarvita edes kirjanpitolautakunnan lausuntoa! Nyt Iisakkakin varmaan tietää, että yhtiön tilinpäätökset eivät kuvaa riittävän hyvin taloustilannetta, mutta po. korjausten jälkeen asia olisi kunnossa.

  Iisakin kannattaisi tavata huolella Hämeen Sanomien taloustoimittajan tänään julkaisema kommentti. Siinä on rautalankamalli johdannaisten käsittelystä kirjanpidossa. Harvinainen oivallus toimittajalta!

  Päätöksentekoprosessien arviointiin ja vastuiden selvittämiseen ei tarvita poliiseja ja oikeuslaitosta, kuten Iisakki totesi kommentissaan. Pari juristia
  (toinen yhtiölainsäädäntöön ja toinen kunnallisoikeuteen erikoistunut) on sopiva työpari laatimaan asiantuntijaselvityksen asiasta. Se on muutaman päivän homma.

  Rikoksia tuskin Innoparkissa on tapahtunut. Mutta kylläkin vähintään tuottamuksellisia isoja möhläyksiä. Niilläkin muutama kunnanjohtaja on saanut kenkää täysin laillisesti. Tämä ei ole kannanotto, miten tässä keississä tulisi menetellä.

 16. avatar Hannu Kärpänen sanoo:

  Huomenta ja tervehdys suoraan uuden elämän alusta, lehmän pojitukseta!

  Hei, en ainakaan minä älähtänyt siitä. ettei ensi maanantaina esitettäisi! Ajatus on se, että tuolla menetelmällä valtuuston listakin voitaisiin esitellä kello 16 kaksi tuntia ennen valtuustoa! Olisiko hyvä? Hei haloo Iisakki vielä kerran!
  Ja ihan oikeasti, vastoin hallituksen käsittelyä ja esittelyä, johdannaissopimukset on nähtävä ennen päätöstä. Eikä ikinä muutu miksikään! Kaupunginhallitus, sinä läsnäolleena, lienee tehnyt alansi limbopäätöksen Suomessa, esittäessään näkemättä miljoonien vastuiden siirtämistä kaupungille, ilman että on itse nähnyt sopimukset!! Ja eikun takaovesta pihalle ja eroanomus valtuustolle. Oikeesti, mieti vähän! Valtuuston pj:nä. Mitä muuta hallituksen pitäisi tehdä? Täysi katastrofi koko esitys!
  Suomeksi: Hämeenlinnan kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se ottaisi Innoparkin mahdollisesti kymmeniin miljooniin ulottuvat vastuut kaupungin veronmaksajien vastuulle, itse näkemättä ehtoja ja esittämättä ehtoja valtuustolle! SUOHON! Ja eroon välittömästi, eikö niin? Miten enempää voi kh ryssiä? Et kai vaan keksi muuta?
  Eloterkuin HK

 17. avatar Jari Ranne sanoo:

  Miten kenellekään vastuussa olleelle voidaan myöntää puhtaita papereita, kun
  a) päätöksentekoprosessia ja vastuita ei ole vielä selvitetty
  b) tilinpäätökset ovat antaneet oleellisesti virheellisen kuvan taloustilanteesta
  c) rahoja on käytetty toisiin kohteisiin kuin mihin ne on myönnetty
  d) valvonta ja raportointi on ollut ohjeiden vastainen
  e) IP:n hallitus näyttää olleen pihalla, vaikka hallituksen jäsenissä on ollut pankkiasiantuntijoitakin, kirjanpitoa, kunnallislakia, konserniohjeita yms. hyvin tunteneita
  f) kaikki IP:n hallituksen jäsenet eivät ole tietäneet itsekään, milloin ovat kyseiseen hallitukseen kuuluneet
  g) Yms. …

 18. Leo,

  PWC:n raporttiin pohjaten, ja myös muuten asianomaisten henkilöiden haastatteluihin perustuen, näkemykseni on, että ne henkilöt, jotka eniten ovat olleet hajulla, on jo ulkoistettu. Tilintarkastusyhteisön osalta asia ratkeaa kirjanpitolautakunnan tehtyä päätöksensä.

  On näköjään hyvin vaikea saada perille, mitä tarkoitin maanantain haastattelussa. Juutilainenkin kommentoi aivan eri asiaa. Totta hemmetissä konsernijohdon ja hallituksen jäsenien olisi tullut saada tilinpäätöksien yhteydessä tieto korkojohdannaisten luonteesta. Kirjaustapakin on siihen verrattuna täysin sivuseikka. Eri kirjaustapojen välillä olisi voitu saada 9 miljoonan heitto . Sekö on tarkkaa taloustilanteen kuvaamista kh:n maallikkopoliitikoille? Entäs jos ns. hihasta ravisteltu ”markkina-arvo” olisikin ollut jonain vuonna 13 miljoonaa plussalla? Seko olisi antanut oikean kuvan yhtiön tilasta. Nämä markkina-arvot ovat spekulaatiota, oikea markkina-arvo syntyy silloin, kun johdannaiselle löytyy ostaja. Toisin kuin Juutilainenkin on kirjoittanut, kyseessä ei ole mikään liikkeellelaskijapankin takaisinlunastushinta. Ei ainakaan Ismo Uusitalon ja pankin itsensä mukaan.

  Tämän hetkinen (viikko sitten perjantaina) kassavirtaan perustuva laskelma näyttäisi johdannaisten päätyvän 11 miljoonaa euroa voitollisiksi viimeisenkin sopimuksen umpeutuessa. Tämä nyt tietysti sivuseikka, sillä paketista pyritään eroon mahdollisimman pian, mahdollisimman edullisesti. Jos Juutilainen haluaa sanoa, että sadan miljoonan tappio uhkaa, yhtä hyvin voi sanoa että tuhannen miljardin tappio, heinäsirkat ja ydinsotakin uhkaavat. Mutta ei se ole älyllisesti kovin rehellistä.

  Sitten Leo selvityksestä. Minun mielestäni – ja luulisi, että sinäkin ymmärrät – että kaupunginhallitus ei voi teettää selvitystä itse itsestään, missä voitaisiin käyttää mainitsemasi kaltaisia asiantuntijoita. Se nyt vain on yksiselitteisesti tarkastuslautakunnan tehtävä. Sitä olen esittänyt. Onko tämä ihan oikeasti näin vaikeaa?

  Sitten Hannu,

  eilen tuli esiin kanta monesta suusta, että johdannaispaperit halutaan nähdä. Asia tilattiin, ja minä mielestäni toimitin. Esittelyn pohjalta ei ole pakollista tehdä mitään päätöksiä, jos ei halua. Yhtiön kannalta on tässä vaiheessa saman tekevää, tehdäänkö päätöksiä johdannaisten siirtymisestä nyt vai viiden vuoden päästä. Nistä joka tapauksessa yritetään hankkiutua eroon paljon nopeammalla aikataululla. Mutta jos sopimukset halutaan nähdä ja saada niistä vielä päälle puolueeton arvio, niin luulisi kelpaavan. Keskustelun taso valtuuston kokouksessa ainakin voi vain nousta, kun taustalla on aitoa tietoa, eikä kolumnistien ylilyöntejä summista jne.

  Ja Jari,

  lähdetään nyt siitä, ettei kenellekään ole myönnetty ”puhtaita papereita”. Se oli ihan lehden lööppinikkarin oma keksintö, eikä perustunut millään tavalla minun ajatuksiini.

  Kannattaa myös lukea se PWC:n raportti, jos et vielä ole. Kommenttiesi perusteella näyttäisi, ettet ole.

 19. avatar Leo Leppänen sanoo:

  Iisakille,

  En ole missään todennut, että kaupunginhallituksen tulisi tilata juristeilta PwC:n raporttiin jatkoselvitys. Tarkastuslautakunta on oikea ja sopiva konklaavi hoitamaan tämän asian.

  Koska johdannaisten arvo heittelee markkinatilanteen mukaan, niiden riskit ja kirjaustapa on selvitettävä toimintakertomuksessa tai erillisessä liitteessä. Näin maallikkokin kykenee haarukoimaan taloustilannetta.

  Puolustan kolumnisteja ja toimittajia. He ovat joskus tärkeitä keskustelun herättäjiä, vaikka heillä ei ole käytössään kuntapäättäjien saamaa laajaa taustainformaatiota ja isoa asiantuntijajoukkoa. Kun tilanne on tämä, he ampuvat silloin tällöin pahasti yli. Päättäjien ja virkamiesten tehtävänä on oikaista selvät virheet.

 20. Moi Leo,

  no niin, aletaanhan me puhua ja ymmärtää taas samaa kieltä pikku hiljaa…

  Toimittajien ja kolumnistien olisi kuitenkin yleisellä tasolla syytä vältellä räikeää asenteellisuutta. Joskus voi ehtyä päättäjien ja virkamiestenkin kapasiteetti oikoa selviä virheitä. Joissakin tapauksissa oikominenkin on kuin seinille puhumista. Tai sitten pitäisi ottaa käyttöön Ismo Uusitalon muutama vuosi sitten ehdottama palsta, jossa joka aamu lehdessä virkamies korjaisi omalla kynällään edellisen päivän lehdessä esitetyt virheelliset tiedot ja väitteet 🙂

 21. avatar Leo Leppänen sanoo:

  Moro Iisakki!

  Kaikki taas hyvin!! Töpeksineet tahot ovat saaneet meiltä pyyhkeet.

  Lopuksi kerron Vorssan Kortin kaupunkitoimittaja, maisteri Jaakko Leinosen ammattitaidosta pienen dataljin 1980-luvulta.

  Hän kirjoitti yli vuoden yhteen putkeen lähes joka tiistain aviisissa puuta heinää kaupunginjallituksen päätöksistä ja toiminnasta. Aina oli vähintään pieni asiavirhe, jätetty oleellinen asia (tarkoituksellisesti?) mainitsematta tai otsikko oli metsän puolella. Soittelin aika usein hänelle näistä virheistä, joskus jopa päätoimittajalle. Lehdessä ei yleensä myönnetty mitään. Pienet virheet selitettiin niin, että kaupunginsihteerin ei pidä olla liian tarkka. Isompiin virheisiin löytyi aina pitkät selitykset ja argumentit. Oli harvinaista herkkua, jos lehti paikkasi virheensä, silloinkin mitättömällä tekstillä.

  Ammattitaitoinen kaupunkitoimittaja alueen valtalehdessä on suorastaan aarre. Häntä kannattaa palvella kaupungin ja sen yhtiöiden toimistoissa hyvin.

 22. avatar Hannu Kärpänen sanoo:

  Moron Iisakki!

  Hyvä kun johdannaissopimukset tulevat näytille. Näin se homma etenee. Siitä huolimatta olen edelleenkin sen kannalla, että pitäkööt Innopark johdannaisensa.
  Khallituksen esittely on luokatonta. Kahdesti. Ja hirveellä kiireellä. Kun Innopark ja pankki ovat johdannaissopimuksensa tehneet, on pankin velvollisuus varmistua , että ”ostaja” ymmärtää asian. Siitä jopa on pohdintojakin tehty, ymmärsivätkö. Nyt kun kh on siirtämässä samat vastuut kaupungille, ei esittelyyn ole kuulunut varmistaa, että ”ostaja” eli valtuutettu ymmärtää asian. On jopa lausuttu, että vaikka näkiskin paperit, niin ei ymmärtäisi. (Arvaa ketkä ovat lausuneet?). Pitäisikö ja saisiko tuossa tilanteessa valtuutettu tehdä ostopäätöstä asiasta? Ei saisi. Joten pitäkööt Innopark tunkkinsa!
  T HK

 23. avatar Simo, DI, johtaja sanoo:

  Ihmettelen, ettei kukaan ole pohtinut tai spekuloinut korkojohdannaisten allekirjoittajien motiiveja?!

  Voisiko siellä olla ”oma lehmä ojassa” eli omien bonusten/Lapin matkojen tai muiden hyötyjen saaminen? Ainakaan velan korkojen suojaamisesta ei ole ollut kyse, kun velkapääoma, jota ”suojattiin” oli vain pieni osa johdannaisten 40miljoonan potista.

  Olivatpa nimensä papereihin laittaneet sitten keitä tahansa ja toimineet joko tietämättömyyttään tai tyhmyyttään tai muista syistä, niin mielestäni heidät tulee erottaa välittömästi! Tässä on tehty niin isoa vahinkoa sekä kaupungin maineelle, että erityisesti veronmaksajille, joiden pussista nämäkin tappiot kaivetaan, että jonkinlaista vastuunottoa on syytä vaatia!

  Iisakki ja Hannu, olette mielestäni molemmat tehneet hyvää työtä, kun kaivatte asioita ja vaaditte niihin selvityksiä. Luotan siihen, että vaaditte vastuuhenkilöiden erottamista pikaisesti!

  Simo

 24. avatar Jari Ranne sanoo:

  Mikä tahansa kaupungin taho (yhteisö, elin, yksilö) voi olla aktiivinen aloitteentekijä, jos halutaan esim. ulkopuolisten asiantuntijoiden näkökulmaa, lisätarkastuksia, tarkempia tarkastuksia tms. ja näin on riippumatta siitä, minkä tahon vallassa on siitä päättäminen. Myös esim. kaupunginhallitus voi olla aloitteellinen, vaikka asia muodollisesti kuuluisi vaikkapa tarkastuslautakunnan hommiin. Sellainen aloitteellisuus on yksi tapa vahvistaa luottamusta, poistaa epäluuloja, puhdistaa ilmaa ja vakuuttaa muita tahoja.

  Samoin avoimuuden suhteen pitäisi olla omatoiminen ja aloitteellinen ilman, että muiden tahojen pitää sitä vaatia ja siihen pakottaa. Jos yhtiö, virkaelin tai yksilö lisää avoimuutta vain pakon edessä, se yleensä kertoo siitä, ettei avoimuutta pohjimmiltaan haluta tai avoimuuden periaatetta ei muuten ole sisäistetty.

  Nyt en ole nähnyt tuontyyppistä aloitteellisuutta kritiikin kohteena olevilla tahoilla. Valitettavasti se yleensä kertoo haluttomuudesta tai kyvyttömyydestä ottaa oppia nyt käsiteltävänä olevassa asiakokonaisuudessa.

 25. avatar Jari Ranne sanoo:

  Iisakki, en ymmärrä, mitä tarkoitat, että kommentistani päättelit, etten olisi lukenut PwC:n raporttia? Olen lukenut.

  Joihinkin kysymyksiin se antoi vastauksia, mutta vain joihinkin. Lisäksi se oli suppeampi ja paikoitellen yleisluontoisempi kuin odotin. Ja se herätti entistä enemmän kysymyksiä mm. palaute- ja viestintäsysteemin puutteista, IP:n hallituksen työskentelystä ja päätöksentekoprosesseista. Ja kyllä kysymyksiä heräsi myös kirjanpidosta ja tilintarkastuksesta vastaavien osalta.

  Myös viittaukset osaamattomuuteen tai tietämättömyyteen eivät PwC:n raportinkaan vuoksi vakuuta, koska IP:n silloisessa hallituksessa ja myös laajemmin kaupungin asiaan liittyvien tahojen keskuudesta löytyy kokeneita asiantuntijoita lakiasioista, kunnallishallinnosta, elinkeinotoiminnasta, taloushallinnosta ja rahoitustoiminnasta ja vähintään vuosikymmenen ajalta myös konserniohjeiden, -seurannan ja -raportoinnin toteuttamisesta ja kehittämisestä. Ja lisäksi tuolla asiantuntijakaartilla on suuri muu asiantuntijaverkosto käytettävissään jo pelkästään oman ammattinsa kautta.

  Siksi ihmetyttää tuollaisen asiantuntijakaartin laaja vetäytyminen asiaa koskevasta julkisesta keskustelusta ja vaikutelma vastuun pakoilusta riippumatta siitä, missä roolissa kukin on ollut ja miten hyvin tai huonosti pestiään hoitanut. Siksi tuo sarka pitää tutkia tarkasti ja puolueettomasti.

 26. Aikoinani vierailin Lammin kunnanvirastossa ja päähäni jäi soimaan Juice Leskisen musiikkikappale Hauho. Olen myös kerran tutustunut Innoparkiin läpikotaisin Ilkka Hanskin johdolla.

Jätä kommentti

css.php