Iso laiva ei käänny oppositiovuodessa

Pro Hämeenlinna -koalition kaupunginhallitusryhmä omi kirjoituksessaan (HäSä 18.1.) kunnian kaupungin viime vuoden positiivisesta tilinpäätöksestä vuoden kestäneen vaikuttamisensa jälkeen. Jokainen voi arvioida väitteen uskottavuutta tykönään, mutta esitän pohdinnan tueksi muutaman faktapohjaisen nä Lisää
css.php